PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2010

Zobrazeno: 1620

 

Systém přijímacího řízení

Systém přijímacího řízení se ve srovnání s rokem 2009 nezměnil a zůstává poměrně složitý a komplikovaný jak pro uchazeče, tak pro střední školy. Nadále je zachována možnost uchazeče podat v prvním kole přijímacího řízení až tři přihlášky ke vzdělávání ve střední škole. Tento princip vede k tomu, že značná část uchazečů zůstává po prvním kole neuspokojena, ačkoliv míst je na středních školách dostatek. Na druhou stranu znovu lze až na výjimky očekávat, že se prakticky každý uchazeč dostane na takový typ školy, o který má zájem. Rodiče i žáci se ale častěji setkávají s negativními rozhodnutími a v řadě případů musí uchazeči absolvovat více pokusů, než jsou definitivně na některou školu přijati. Proto je potřeba, aby se uchazeči po prvním nezdaru nevzdávali a v dalších kolech přijímacího řízení podali přihlášku znovu na školu, o kterou mají prioritní zájem.

 

Termín podání přihlášek k přijímacímu řízení

Uchazeč odevzdá přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání ve všech našich oborech (včetně nástavbových)  do 15. března 2010.  Uchazeč o dálkovou formu vzdělávání podává  přihlášku do 20. března 2010. Uchazeč může v prvním kole podat maximálně 3 přihlášky ke vzdělávání v různých oborech středních škol. Možné je podat všechny přihlášky na jednu školu do různých oborů vzdělání. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

 

Způsob podání přihlášky

Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli střední školy. K nám doporučujeme přihlášku podat osobně v kanceláři školy Bratříků 851, kde uchazeč obdrží potvrzení o odevzdání přihlášky, nebo ji zaslat doporučeně poštou.

  

Potvrzení známek ze základní školy

Známky potvrzuje základní škola, z které se uchazeč hlásí. Druhou možností je přiložit k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.

  

Přiložení výstupního hodnocení ze základní školy k přihlášce na střední školu

Výstupní hodnocení není součástí kritérií přijímacího řízení na naši školu, proto ho nebudeme vyžadovat. U přijatých žáků však budou výstupní hodnocení požadovat třídní učitelé jako zdroj informací o žákovi ze základní školy. Některé školy však mohou výstupní hodnocení vyžadovat jako jedno z kritérií přijímacího řízení.

  

Tiskopis přihlášky

Vzory tiskopisů přihlášek lze nalézt na webové stránce MŠMT:
 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory
Základní škola není povinna přihlášky žákům vydávat, nicméně většina základních škol svým žákům přihlášky zajišťuje. Pokud ne, je možné vyplnit vzor uvedený na výše uvedené webové stránce MŠMT. Přihlášky ke vzdělávání v oborech vzdělání na naší škole si lze stáhnout přímo z našich webových stránek:
http://www.oahshb.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008121401.                                


Zápisový lístek 

Zápisový lístek vydává žákům základní školy jejich škola. Ostatním uchazečům (včetně uchazečů o nástavbové studium) jej vydá příslušný krajský úřad. Každý žák může obdržet jen jeden zápisový lístek pro přijetí na následující školní rok. Zápisový lístek (vždy originál, nemůže jít o kopii) musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí, přičemž pátý den již zápisový lístek musí být doručen řediteli školy (nestačí jej dát pouze na poštu).
Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, bude počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení.

  

Odvolání

 Odvolání proti nepřijetí může uchazeč podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele střední školy, který rozhodnutí vydal.

  

Další informace

Informace o volných místech po uzavření prvního kola přijímacího řízení obdržíte na příslušné škole nebo na internetových stránkách kraje Vysočina.
Vzhledem k mnoha úskalím přijímacího řízení nás neváhejte s jakýmkoliv dotazem nebo problémem kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonem nebo využijte informací zveřejněných na našich webových stránkách.

 

Havlíčkův Brod 25. ledna 2010      Mgr. Jiří Forman     ředitel školy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev