Přihláška ke studiu na naší škole

Zobrazeno: 1547

  • Pokud nemáte tiskopis přihlášky ke studiu, zde si ho můžete již předvyplněný stáhnout:  • na přední straně přihlášky musí být vyplněny všechny náležitosti: jméno a příjmení uchazeče, datum, místo narození a stát, státní občanství, adresa trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, zdravotní způsobilost, kontakt - telefon, název a adresa školy na kterou se hlásíte, obor vzdělávání, zaměření, termín přijímací zkoušky, datum a podpis uchazeče a zákonného zástupce


  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu (je-li pro daný obor vzdělání požadováno)


  • na zadní (druhé) straně přihlášky bude vyplněno vysvědčení z 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku základní školy potvrzené razítkem a podpisem ředitele základní školy. Pokud nebude přihláška potvrzena, je nutno přiložit i ověřené kopie vysvědčení.O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev