Předmětové komise - přehled

Zobrazeno: 3684

Předmětová komise českého jazyka a literatury

Vedoucí PK:   Mgr. Jarmila Zrnová

Členové PK: učitelé předmětu český jazyk a komunikace, český jazyk a literatura, literární výchova.

 

Předmětová komise cizích jazyků

Vedoucí PK:   Mgr. Jarmila Hvozdecká

Členové PK: učitelé předmětů anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, konverzace v cizím jazyce, odborný cizí jazyk.
 

Předmětová komise společenskovědních předmětů

Vedoucí PK:   Mgr. Iva Sobotková

Členové PK: učitelé předmětů dějepis, občanská nauka, občanská výchova, psychologie, aplikovaná psychologie, společenská kultura, společenská výchova, společenskovědní seminář, základy společenských věd.
 

Předmětová komise přírodovědných předmětů

Vedoucí PK:   RNDr. Ivana Holubová

Členové PK: učitelé předmětů biologie, fyzika, chemie, matematika, matematický seminář,  cvičení z matematiky, základy přírodních věd.

 

Předmětová komise tělesné výchovy

Vedoucí PK: Mgr. Miroslav Ježek

Členové PK: učitelé předmětu tělesná výchova.

 

Předmětová komise informačních a komunikačních technologií

Vedoucí PK:   Mgr. Květa Klímová

Členové PK: učitelé předmětů informační a komunikační technologie, seminář z ICT.

 

Předmětová komise ekonomických předmětů

Vedoucí PK:   Ing. Pavel Zadina

Členové PK: učitelé předmětů cestovní ruch, ekonomika, ekonomie, ekonomická cvičení, fiktivní firma, finanční matematika,  hospodářské výpočty, hospodářský zeměpis, management a marketing, mezinárodní obchod, obchodní provoz, právní nauka, právo, statistika, účetnictví, účetnictví na PC, základy podnikání, zbožíznalství, zeměpis, zeměpis cestovního ruchu.
 

Předmětová komise grafických předmětů

Vedoucí PK:   Ing. Hana Kopicová

Členové PK: učitelé předmětů administrativa, obchodní korespondence, písemná a elektronická komunikace.

 

Předmětová komise gastronomických předmětů

Vedoucí PK:   Mgr. Vladimíra Krajhanzlová

Členové PK: učitelé předmětů cukrářská technologie, hotelový provoz, nauka o výživě, odborné kreslení, potraviny a výživa, praxe, speciální obsluha, speciální stolničení, speciální technologie, stolničení, stroje a zařízení, suroviny, technika obsluhy a služeb, technologie, technologie a stolničení, technologie cukrářské výroby, technologie přípravy pokrmů, učební praxe, zařízení závodů. 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev