Praxe v zahraničí – přínos pro odborné vzdělávání žáků

Zobrazeno: 1812

  Projekt probíhá od září 2009 do konce roku 2010 a škola na jeho uskutečnění obdržela od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy 10 100 EUR. Zahraničním partnerem naší školy je Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves.

  

Základní náplní projektu byly čtrnáctidenní odborné stáže, jichž se ve třech bězích účastnilo celkem 12 žáků oboru vzdělání Obchodní akademie. Pracovali především v administrativně ekonomickém úseku firem, které pro spolupráci získala partnerská slovenská škola. Projekt měl za cíl především posílit odborné vědomosti a dovednosti žáků, ale také jejich samostatnost a schopnost orientace v cizím prostředí. Účastníci stáží se seznámili s blízkým slovenským jazykem, pracovními podmínkami a kulturním prostředím hostitelské země. Odborná stránka projektu byla podpořena exkurzemi, ve volném čase žáci navštívili řadu kulturních památek a poznali přírodní krásy slovenské Spiše.

    

      

 

Na základě zkušeností získaných na zahraniční stáži pak vypracovali písemnou zprávu z praxe, se kterou seznámili formou prezentace ostatní žáky ročníku a další zájemce. Zprávu z praxe hodnotili naši učitelé po stránce odborné, jazykové i z hlediska využití informačních technologií.

         

          

 

 Účastníci stáží také vyplnili dotazníky, v nichž se shodli na značném přínosu praxe na Slovensku pro jejich odborné vzdělávání i osobní život  a svým spolužákům účast na podobných akcích vřele doporučili.

 

Zpracovala: Ing. Forgáčová

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev