ZAMĚSTNANCI:

Zobrazeno: 4800

Jméno Funkce Pracoviště
Forman Jiří, Mgr. ředitel školy Bratříků
     
Sedlák Karel, Mgr. zástupce ředitele
Bratříků
     
Svatošová Radka, Ing. zástupce ředitele pro obory vzdělání 
s maturitní zkouškou
Bratříků
Mrázová Marie, Ing. zástupce ředitele pro obory vzdělání
s výučním listem a praktické vyučování

Kyjovská
Dubnová Jana, Ing. zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Bratříků
     
 Učitelé:  Funkce  Pracoviště
Adam Václav Mgr. učitel TEV
Kyjovská
Běloušková Iva, Mgr. učitelka ČJL, OBN  Bratříků 
Bohuslavová Marie, Mgr. učitelka FRJ, ŠPJ, NEJ Bratříků
Čiháková Alena, Ing. učitelka odborných ekonom. předmětů Kyjovská
Dolejší Vlasta, Bc. učitelka odborných gastron. předmětů Kyjovská
Drápelová Marie, Mgr. učitelka NEJ, DEJ Bratříků
Drinka Marian, Ing. učitel odborných ekonom. předmětů Bratříků
Fiala Josef učitel TEV Bratříků
Fialová Magda, Mgr. učitelka ČJL, ANJ Bratříků
Havlová Zlata, Mgr. učitelka ANJ Bratříků
Hladík Josef, PaedDr. učitel ANJ, RUJ Kyjovská
Holubová Ivana, RNDr. učitelka MAT, CHE, ZPV Bratříků
Hvozdecká Jarmila, Mgr. učitelka ČJL, ANJ Bratříků
Janča Zdeněk, Ing. učitel ICT Bratříků
Janovská Lenka, Ing. učitelka odborných ekonom. předmětů Bratříků
Jezlová Hana, Mgr. učitelka BIO Bratříků
Ježek Miroslav, Mgr. učitel TEV, ANJ Bratříků
Klementová Petra, Mgr. učitelka FRJ Bratříků
Klímová Květa, Mgr. učitelka MAT, ICT Bratříků
Königsmark Jaroslav, PaedDr. učitel ICT Bratříků
Kopicová Hana, Ing. učitelka odborných ekonom. předmětů Bratříků
Koumarová Marie, Ing. učitelka odborných ekonom. předmětů Bratříků
Krajhanzlová Vladimíra, Mgr. učitelka odborných gastronom. předmětů Bratříků
Králíčková Zdeňka, Ing. učitelka MAT, CHE, ICT Kyjovská
Králová Irena, RNDr. učitelka MAT, FYZ, ICT Bratříků
Křivská Kateřina, Ing. učitelka odborných ekonom. předmětů Bratříků
Kvačková Jaromíra, PhDr. školní metodik prevence
učitelka ČJL, PSY
Kyjovská
Lajnerová Jana, Ing. učitelka odborných ekonom. předmětů Bratříků
Lupačová Miroslava, Mgr. učitelka ANJ, DEJ Bratříků
Melechovská Miroslava, Bc. učitelka odborných gastronom. předmětů Bratříků
Merclová Hana, Ing. učitelka CHE, ZPV, ZBO, NAV Bratříků
Musil Bohuslav, Ing. učitel odborných ekonom. předmětů Bratříků
Myslivec Jan, Ing. učitel ICT Kyjovská
Pavlíčková Helena, RNDr. učitelka MAT, CHE, ZPV Kyjovská
Pertlová Hana, Ing., Mgr. učitelka odborných gastronom. předmětů Kyjovská
Pojezdná Radka, Ing.
učitelka odborných ekonom. předmětů Kyjovská
Rokos Milan, Ing. učitel ICT Bratříků
Rosenkranzová Pavlína, Bc.
učitelka NEJ Kyjovská
Slavíková Alena, Mgr. učitelka ANJ, NEJ Bratříků
Sobotková Iva, Mgr. učitelka ČJL, OBN Bratříků
Sobotová Věra, Mgr. výchovný poradce
učitelka odborných gastronom. předmětů
Kyjovská
Stará Etela, PhDr. učitelka ANJ, NEJ Bratříků
Stehno Pavel, Mgr. učitel ANJ, DEJ Bratříků
Strupková Milena, Mgr. učitelka ČJL, ŠPJ Bratříků
Šimon Oldřich, Mgr. učitel ANJ, DEJ Bratříků
Štirská Ilona, PaedDr. učitelka ČJL, DEJ Bratříků
Švecová Jarmila, Ing. učitelka odborných předmětů, OBN Kyjovská
Vozábová Jana, Mgr. učitelka NEJ, ANJ Bratříků
Wiche Hubert, Ing. učitel NEJ, ZEM a odborných ekonom. předmětů Bratříků
Zadina Pavel, Ing. učitel odborných ekonom. předmětů Bratříků
Zrnová Jarmila, Mgr. učitelka ČJL, OBN Bratříků
 Učitelé odborného výcviku:
 Funkce  Pracoviště
Žáčková Naďa vedoucí učitelka odborného výcviku Kyjovská
Čápová Marie učitelka odborného výcviku Kyjovská
Kletečková Iva, Bc. učitelka odborného výcviku Bratříků
Klubalová Jitka učitelka odborného výcviku Kyjovská
Lébrová Ivana učitelka odborného výcviku Kyjovská
Lišková Vladimíra učitelka odborného výcviku Bratříků
Neubauerová Miriam učitelka odborného výcviku Bratříků
Kyjovská
Šeredová Klára, Bc. učitelka odborného výcviku Bratříků
Štroblová Alena učitelka odborného výcviku Kyjovská
Vrublová Vladimíra učitelka odborného výcviku Bratříků
kyjovská
Zajíčková Jaroslava učitelka odborného výcviku Kyjovská
 Vychovatelé:  Funkce  Pracoviště
Kašparovská Monika, Bc. vedoucí vychovatelka DM Bratříků
Bořilová Jana vychovatelka Bratříků
Prokopová Jindra vychovatelka Bratříků
Zvolánková Libuše vychovatelka Bratříků
 Provozní zaměstnanci:
 Funkce  Pracoviště
Brožová Zdeňka uklízečka Bratříků
Brtnická Jitka kuchařka Bratříků
Burda Vladimír správce počítačové sítě Bratříků
Coufalová Ivana uklízečka Kyjovská
Čechová Dana vedoucí školní jídelny Bratříků
Dočkal Petr vedoucí doplňkové činnosti
Kyjovská
Dontová Marie uklízečka Bratříků
Forgáčová Eva, Ing. vedoucí ŠSIC (školní studijní a informační centrum)
projektový manažer
Bratříků
Grečnárová Alena personalistka a mzdová účetní Bratříků
  zástupce ved. doplňkové činnosti Kyjovská
Iževská Věra uklízečka Kyjovská
Janďourková Jana uklízečka Bratříků
Kotlasová Olga uklízečka Kyjovská
Kučerová Monika kuchařka Kyjovská
Musilová Jitka administrativní pracovnice Kyjovská
Orest Jaroslav údržbář, bezpečnostní technik Bratříků
Pešková Iveta sekretářka ředitele
pracovnice spisové služby
Bratříků
Poslušná Milena pracovnice ŠSIC (školní studijní a informační centrum) Bratříků
Rychlý Milan správce budov pracoviště Bratříků Bratříků
Satrapová Ivana účetní Bratříků
Šauflová Helena rozpočtářka Bratříků
Tesař Petr údržbář Kyjovská
Vašíčková Jaroslava uklízečka Bratříků
Zikuda Petr údržbář Kyjovská
Žák Jaroslav správce budov pracoviště Kyjovská Kyjovská
Žáková Jaroslava kuchařka  Kyjovská
     
     

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev