Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů

Zobrazeno: 1540

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů dle oborů:
 

Kód oboru Název oboru Omezení
 65-51-H/01  Kuchař- číšník
1; 4; 9a; 19; 26
 66-51-H/01  Prodavač 
1; 4; 26
 29-54-H/01  Cukrář 4; 9a; 19; 26
 65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby  7c; 8a; 9a; 19; 26
 63-41-M/02  Obchodní akademie 28
 65-42-M/01  Hotelnictví 1; 4; 9a; 19; 26
 78-42-M/02  Ekonomické lyceum 28
 65-41-L/504  Společné stravování 28
 66-41-L/501  Provoz obchodu 28

Význam:

 1 - Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst 2 – věta druhá školského zákona („Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventů“).

4 - Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních a dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst 2 – věta druhá školského zákona („Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventů“).

7c - Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami.

8a - Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.

9a - Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování

19 - Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví a je nezbytné postupovat podle § 67 odst 2 – věta druhá školského zákona („Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventů“).

26 - Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst 2 – věta druhá školského zákona („Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventů“).

28 - Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev