PONUKY SLUŽIEB VIDIECKEHO TURIZMU

Zobrazeno: 1481

ÚčastníciV dňoch od 16. marca do 4. apríla 2009 sa uskutočnil druhý turnus odbornej prípravy šiestich žiakov Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Spišská Nová Ves – Michaela Bonková, Monika Hágovská, Peter Dolanský, Marek Špiner, Róbert Voško a Veronika Zvarová v partnerskej škole Obchodná akadémia a Hotelová škola Havličkův Brod (Česká republika).

Účastníci v rámci projektu si rozšírili svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti poskytovaných služieb vidieckeho turizmu – medzi ktoré patria ubytovacie a stravovacie služby, komunikácia s hosťom, vedieť lepšie ovládať formy prieskumu trhu, chápať možnosti naplnenia potrieb klientov a marketingová stratégia.

V PrazeÚčastníci získané vedomosti a zručnosti, samostatnosť v práci, zodpovedný prístup k práci využijú pri konaní praktickej zložky maturitnej skúšky i uplatnení sa na trhu práce nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Počas troch týždňov navštívili mnohé historické a kultúrne pamiatky kraja Vysočina – prehliadka mesta H. Brod, múzeá v H. Brode, hrad Lipnice n/Sázavou, v okolí vytesané útvary do skál – ucho, zlaté oči, ústa pravdy, kláštor v Ždári n/Sázavou a kostol na Zelenej hore. Milým prekvapením bola celodenná prehliadka historickej časti mesta Prahy a pražského hradu.

K rozšíreniu vedomostí prispela exkurzia v miestnom pivovare Rebel a pivovare v Pelhřimove. Zároveň navštívili múzeum kuriozít a školský majetok v Humpolci. Veľkým prínosom bola exkurzia v NATURAMYLE, kde sa účastníci oboznámili s výrobou škrobu zo zemiakov a následne s výrobou finálnych produktov, napr. halušky, palacinky, placky, atď.

Najkrajším zážitkom pre účastníkov bolo stretnutie s Ing. J. Fiescherovou, CSc. – starostkou mesta H. Brod na začiatku i pri ukončení odbornej stáže.
U starostky
Vo voľnom čase si zahrali stolný tenis, využívali miestnu plaváreň a školskú telocvičňu i učebňu výpočtovej techniky.
Som presvedčená, že odborná stáž rozšírila účastníkom nielen odborné vedomosti a praktické zručnosti, ale získali aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov a nové priateľstvá.Ing. Jarmila Tatarková – koordinátor projektu

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev