ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2009–2010

Zobrazeno: 1746

Pololetí
I. pololetí
úterý 1. září 2009 – čtvrtek 28. ledna 2010
II. pololetí
pondělí 1. února 2010 – středa 30. června 2010
Prázdniny
podzimní
čtvrtek 29. října 2009 a pátek 30. října 2009
vánoční
středa 23. prosince 2009 – pátek 1. ledna 2010
pololetní
pátek 29. ledna 2010
jarní
pondělí 8. února 2010 – neděle 14. února 2010
velikonoční
čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010
hlavní
čtvrtek 1. července 2010 – úterý 31. srpna 2010
Svátky ČR
Den české státnosti
pondělí 28. září 2009
Den vzniku ČSR
středa 28. října 2009
Den boje za svobodu a demokracii
úterý 17. listopadu 2009
Velikonoční pondělí
pondělí 5. dubna 2010
Pedagogické rady
úvodní
úterý 25. srpna 2009
za I. čtvrtletí
středa 18. listopadu 2009
za I. pololetí
středa 20. ledna 2010
za III. čtvrtletí
středa 21. dubna 2010
za II. pololetí
středa 12. května 2010 – pro třídy A4.A, O4., N2.
středa 19. května 2010 – pro třídy A4.B, H4.
středa 26. května 2010 – pro třídy Č3., K3., C3.
čtvrtek 10. června 2010 – pro třídy H1., H2., H3.
čtvrtek 24. června 2010 – pro zbývající ročníky
Třídní schůzky rodičů
po I. čtvrtletí
středa 25. listopadu 2009
po III. čtvrtletí
středa 28. dubna 2010
Přijímací zkouška (pokud bude vyhlášena)
1. kolo
čtvrtek 22. dubna 2010
1. kolo do nástavbového a dálkového studia
pondělí 3. května 2010

  

Maturitní zkoušky (podle nové vyhlášky)
Třída
A4.A
O4.
N2.
A4.B
H4.
Přihlášky žáků k MZ
Do 15. listopadu 2009

do 9. dubna 2010
--
do 9. dubna 2010
do 9. dubna 2010
do 9. dubna 2010
DT a PP společné části MZ (dle JEZUS)
12. – 20. dubna 2010
Praktická zkouška profilové části MZ
4. – 5. května 2010
5. – 7. května 2010
Ukončení 2. pololetí
14. května 2010
21. května 2010
Poskytnutí volna
17. – 21. května 2010
24. – 28. května 2010
ÚZ společné části a ÚZ profilové části
24. – 28. května 2010
31. května – 4. června 2010
Maturitní zkoušky (podle původní vyhlášky)
Třída
A4.A
O4.
N2.
A4.B
H4.
Písemná práce z CJL
15. dubna 2010
Praktická zkouška
4. – 5. května 2010
7. května 2010
Ukončení 2. pololetí
14. května 2010
21. května 2010
Poskytnutí volna
17. – 21. května 2010
24. – 28. května 2010
Ústní část
24. – 28. května 2010
31. května – 4. června 2010
Závěrečné zkoušky
Třída
Č3.
K3.
C3.
Ukončení teoretické výuky
31. května 2010
31. května 2010
31. května 2010
Ukončení praktické výuky
28. května 2010
28. května 2010
28. května 2010
Písemná část
1. června 2010
Praktická část
2. – 10. června 2010
2. – 10. června 2010
2. – 10. června 2010
Poskytnutí volna
11. – 16. června 2010
11. – 16. června 2010
11. – 16. června 2010
Ústní část
17. června 2010
18. června 2010
18. června 2010
Odborná praxe
A4.A, A4.B, O4., N2.
14. – 25. září 2009
A3.A, A3.B, E3., N1.
24. května – 4. června 2010
H1., H2., H3.
16. června – 31. srpna 2010 v trvání 4 týdnů
H4.
1. – 13. září 2009
Adaptační kurzy
A1.A
A1.B
E1.
H1.
K1.B
K1.C
K1.A
KP1.
25. srpna 2009
26. srpna 2009
27. srpna 2009
28. srpna 2009
3. září 2009
4. září 2009
7. září 2009
2. – 3. září 2009
Lyžařské a sportovní kurzy
Lyžařský kurz
A1.A, A1. B
21. – 26. února 2010
E1., H1.
27. února – 6. března 2010
Sportovní kurz
A2.A, A2.B
7. – 11. září 2009
E2., H2.
14. – 18. září 2009

 

Další termíny
Dokončení klasifikace
za II. pololetí 2008/2009
do 25. srpna 2009
Opravné zkoušky
za II. pololetí 2007/2008
26. – 28. srpna 2009
Školení BOZP a PO
pro zaměstnance
31. srpna 2009
Školení BOZP a PO pro žáky
1. září 2009
Zahájení vyučování pro třídu H4.
14. září 2009
Zářijový termín maturitních a závěrečných zkoušek
písemná zkouška: 8. září 2009
praktická zkouška: 9. – 10. září 2009
ústní zkouška MZ: 22. – 23. září 2009
ústní zkouška ZZ: 24. září 2009
Prosincový termín maturitních a závěrečných zkoušek
písemná zkouška: 2. prosince 2009
praktická zkouška: 3. a 4. prosince 2009
ústní zkouška: 17. prosince 2009
Přehlídka SŠ – KD Ostrov
3. listopadu 2009
Festival vzdělávání – Žďár n. S.
11. listopadu 2009
Den otevřených dveří a Vánoční gastroden
9. prosince 2009
Maturitní plesy
A4.A, A4.B: 22. ledna 2010
H4.: 19. února 2010
O4., N2.: 5. února 2010
Sportovní den
29. června 2010
Testování VEKTOR
1. ročníky : 12. – 25. října 2009
4. ročníky : 9. – 22. září 2009
Projektový týden H4.
3. – 7. května 2010
Ukončení vyučování ve třídách
H1., H2., H3.
15. června 2010
Soutěž „Talentovka“
12. listopadu 2009
Odborná stáž žáků oboru OA v rámci projektu Leonardo v SR
13. září – 26. září 2009
Soutěž „O bramborovou pochoutku Vysočiny“
16. října 2009
Memoriál Moniky Jirákové
22. dubna 2010
Kurz cukrářské technologie
21. – 23. září 2009
Kurz studené kuchyně
30. listopadu – 3. prosince 2009
Kurz dekorace ovoce a zeleniny
1. – 2. února 2010
Kurz dekorace melounů
13. května 2010
Kurz přípravy kávy
3. listopadu 2009
4. prosince 2009
Sommeliérský kurz
16. – 18. října 2009
23. – 24. března 2010
Barmanský kurz
29. března – 2. dubna 2010
12. – 17. srpna 2010

 Havlíčkův Brod 24. srpna 2009 Mgr. Jiří Forman         ředitel školy

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev