Organizace školního roku 2006/2007

Zobrazeno: 1360

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2006-2007

a)    Pololetí
·       
I. pololetí                                     pondělí 4. září 2006 – středa 31. ledna 2007
·       
II. pololetí                                    čtvrtek 1. února 2007 – pátek 29. června 2007 

b)  
Prázdniny

·       
podzimní                                      čtvrtek 26. října 2006 – pátek 27. října 2006
·       
vánoční                                        sobota 23. prosince 2006 – úterý 2. ledna 2007
·       
pololetní                                       pátek 2. února 2007
·       
jarní                                              pondělí 5. března 2007 – neděle 11. března 2007
·       
velikonoční                                  čtvrtek 5. dubna 2007 – pátek 6. dubna 2007
·        hlavní                                           pondělí 2. července 2007 – pátek 31. srpna 2007

c)   
Pedagogické rady
·       
úvodní                                          pondělí 28. srpna 2006         
·       
klasifikační za I. čtvrtletí              středa   8. listopadu 2006     
·       
klasifikační za I. pololetí              středa 24. ledna 2007
·       
klasifikační za III. čtvrtletí            středa 11. dubna 2007
·       
klasifikační za II. pololetí              středa 9. května 2007
         pro třídy 4.A., O4., M4.                                     
·       
klasifikační za II. pololetí              středa 16. května 2007
         pro třídy 4.B; N2., O4.V; D3.
·       
klasifikační za II. pololetí
         pro 3. ročníky učebních oborů     čtvrtek 24. května 2007
·       
klasifikační za II. pololetí
         pro zbývající ročníky                    pondělí 25. června 2007

d)   Třídní schůzky rodičů
·        po klasifikaci I. čtvrtletí               středa 15. listopadu 2006
·        po klasifikaci III. čtvrtletí             středa 18. dubna 2007


e)   
Přijímací zkoušky
·       
1. kolo                                          pondělí 23. dubna 2007
·       
1. kolo do nástavbového          středa 2. května 2007
              a dálkového studia
- 1 - 

f)      Svátky ČR

·        Den české státnosti                      čtvrtek 28. září 2006
·        Den boje za svobodu                   pátek 17. listopadu 2006
·        Pondělí velikonoční                      pondělí 9. dubna 2007
·        Svátek práce                                úterý 1. května 2007
·        Den vítězství                                úterý 8. května 2007

g)    Maturitní zkoušky 

 Třída
 4.A
4.B
O4.
N2.
O4.V
M4.
D3.
Písemná část
12. 4. 2007
12. 4. 2007
12. 4. 2007
12. 4. 2007
12. 4. 2007
12. 4. 2007
12. 4. 2007
Praktická část
17. - 18. 4. 2007
17. - 18. 4. 2007
17. - 18. 4. 2007
17. - 18. 4. 2007
9. – 11. 5. 2007
17. - 18. 4. 2007
9. – 11. 5. 2007
Klasifikační porada
9. 5. 2007
16. 5. 2007
9. 5. 2007
16. 5. 2007
16. 5. 2007
9. 5. 2007
16. 5. 2007

Ukončení školní docházky

11. 5. 2007
18. 5. 2007
11. 5. 2007
18. 5. 2007
18. 5. 2007
11. 5. 2007
23. 5. 2007
Poskytnutí volna
14. - 18. 5. 2007
21. - 25. 5. 2007
14. - 18. 5. 2007
21. - 25. 5. 2007
21. - 25. 5. 2007
14. - 18. 5. 2007
24. - 30. 5. 2007
Ústní část
21. - 24. 5. 2007
28. – 31. 5. 2007

21. - 23. 5. 2007

28. – 30. 5. 2007
28. – 30. 5. 2007
21. - 24. 5. 2007
31. 5. 2007

h)   Závěrečné zkoušky

 Třída
K3.
Č3.P
C3.K
Konec teoretické výuky
25. 5. 2007
31. 5. 2007
31. 5. 2006
Konec praktické výuky
31. 5. 2007
25. 5. 2007
25. 5. 2007
Klasifikační porada
24. 5. 2007
24. 5. 2007
24. 5. 2007
Písemná část
1. 6. 2007
1. 6. 2007
1. 6. 2007
Praktická část
4. – 11. 6. 2007
4. – 12. 6. 2007
4. – 11. 6. 2007
Poskytnutí volna
12. – 15. 6. 2007
13. – 18. 6. 2007
12. – 15. 6. 2007
Ústní část
18. 6. 2007
19. 6. 2007
18. 6. 2007


i)     
Lyžařské a sportovní kurzy

Pracoviště
Bratříků
Kyjovská
U Trojice
Lyžařský kurz
15. 1. – 22. 1. 2007
29. 1. – 5. 2. 2007
-
28. 1. – 2. 2. 2007
4. 2. – 9. 2. 2007
Sportovní kurz
 
-
18. 9. – 22. 9. 2006
 

 j
)      Další termíny

 Pracoviště
Bratříků
Kyjovská
U Trojice

Dokončení klasifikace za II. pololetí 2005/2006

do 25. 8. 2006

Opravné zkoušky za II. pololetí 2005/2006

29. – 30. 8. 2006

Školení BOZP a PO pro zaměstnance

1. 9. 2006

Adaptační kurz 1. ročníků

O1. – 31. 8. 2006
H1. – 1. 9. 2006
-
1.A – 29. 8. 2006
1.B – 30. 8. 2006

Školení BOZP a PO pro žáky

4. 9. 2006
Zářijový termín maturitních a závěrečných zkoušek    písemná část      13. 9. 2006    praktická část     14. – 19. 9. 2006    ústní část            21. 9. 2006

Prosincový termín závěrečných a maturitních zkoušek

   písemná část      12. 12. 2006    praktická část     13. – 18. 12. 2006    ústní část            19. 12. 2006

Odborná praxe žáků studijních oborů

   18. 9. - 29. 9. 2006 :    4.A; 4.B; O4.; N2.; M2.;   M4.      

   21. 5. – 1. 6. 2007  :    3.A; 3.B; O1.; O2.; O3.; N1.; M1.; M3.  

Přehlídka SŠ – KD Ostrov

31. 10. 2006
Den otevřených dveří
29. 11. 2006
Maturitní ples
27. 1. 2007
5. 1. 2007
23. 2. 2007
Sportovní den
28. 6. 2006
Vánoční gastroden
20. 12. 2006
Maturita nanečisto
26. 3. – 29. 3. 2007
Soutěž „Talentovka“
15. 11. 2006
Zájezd žáků do Anglie
18. – 23. 9. 2006
 
25. – 30. 9. 2006

Odborná stáž žáků ve Spišské Nové Vsi

2. 10. – 22. 10. 2006;   12. 3. – 1. 4. 2007


   

Havlíčkův Brod 26. 8. 2006        Mgr. Jiří Forman    ředitel školy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev