Odborná stáž na Slovensku - říjen 2007

Zobrazeno: 1363

 

Projekt nazvaný Slovenská a česká gastronomie byl připravován ve spolupráci se Strednou poľnohospodárskou školou a Obchodnou akadémií ve Spišské Nové Vsi, která byla hostitelskou organizací českých studentů. Byl realizován s podporou Evropského společenství a financován z přiznaného grantu se spoluúčastí školy.

Na Slovensko vycestovaly postupně tři šestičlenné skupiny žáků oborů vzdělání Kuchař, Číšník – servírka a Cukrář – výroba, aby absolvovali třítýdenní odbornou praxi. Stáži předcházela odborná, kulturní a jazyková příprava. Díky jazykové přípravě se všichni velmi rychle zaposlouchali do slovenštiny a bez problémů se mohli zapojit do práce v hotelech Preveza a Metropol a v cukrářské výrobně ve Smižanech. Součástí stáže byla i řada odborných exkurzí, ať už do masokombinátu, pekáren nebo na slovenskou salaš.

O ubytování a stravování studentů se postarala partnerská škola. Ve volném čase mohli využívat její počítačovou učebnu s přístupem na internet a tělocvičnu. Odpoledne a víkendy patřily objevování přírodních krás východního Slovenska, sportu a setkávání se slovenskými studenty.

Konkrétním výsledkem první stáže byl Den slovenské kuchyně, který se uskutečnil v prosinci loňského roku. Účastníci stáže spolu s kuchařkami školní kuchyně OA a HŠ připravili pro žáky a učitele školy tradiční slovenskou kapustnici a brynzové halušky. Cukrářky vyrobily karamelový dezert podle slovenské receptury. Strávníci školní jídelny byli spokojeni a těší se na slovenské speciality i letos.

Přínosem pro absolventy stáží jsou nejen nově získané odborné vědomosti a dovednosti vztahující se ke slovenské kuchyni, ale i zkušenosti s komunikací v cizím prostředí, posílení odpovědnosti a samostatnosti a v neposlední řadě i nově vzniklá přátelství se slovenskými mladými lidmi.

Recipročně hostila v září letošního roku Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod sedm žáků čtvrtých ročníků z partnerské školy ze Spišské Nové Vsi. Slovenští studenti vykonávali dvoutýdenní odbornou praxi v pekárnách Vilém, v Měšťanském pivovaru Rebel, v cukrářské výrobně pana Šidláka a v hotelu Zlatý lev. Jejich pobyt v Havlíčkově Brodě byl spojen také s poznáváním přírody a kulturních památek Vysočiny a s návštěvou Prahy.

Jak čeští tak i slovenští studenti se vraceli domů plni zážitků a nových poznatků a na pobyt v zemi sousedů rádi vzpomínají.


 

Ing. Marie Mrázová


  
 
....
..
.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev