Odborná stáž Leonardo

Zobrazeno: 1465

V dňoch 14. 09. – 25. 09. 2009 sa uskutočnila odborná stáž štyroch študentov z partnerskej školy Obchodná akadémia a Hotelová škola z Havličkovho Brodu, Česká republika v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci.
Počas dvoch týždňov okrem praxe vo vybratých podnikoch – Andreánsky, s. r. o. a URANPRES, s. r. o, kde sa žiaci oboznámili s činnosťou a organizačnou štruktúrou podniku, vedením personálnej agendy, vedením účtovníctva a marketingom, zároveň navštívili rôzne kultúrne a historické pamiatky – Múzeum Spiša, výstup na novoveskú vežu, kaštieľ v Markušovciach a Dardanely a mesto Levoča. Zúčastnili sa odbornej exkurzie v podniku Embraco a OTP banke. Veľmi sa im páčila prehliadka mesta Spišská Nová Ves, návšteva ZOO i divadelná hra „Kamene vo vreckách“. Nezabudnuteľné spomienky zostanú na mesto Košice. Najkrajšie pocity a dojmy však zanechalo prijatie primátorom mesta PhDr. Jánom Volným, PhD. na radnici a pozvanie na otvorenie Rómskeho festivalu „Kalo čangalo“ v Spišskom divadle s bohatým kultúrnym programom, spojený s recepciou.
Verím, že ciele a úlohy odbornej stáže boli splnené k veľkej spokojnosti všetkých účastníkov tohto turnusu.

Ing. Jarmila Tatarková

Spojená škola Stojan 1     Spišská Nová Ves

 
Na radnici v Spišskej Novej Vsi


 
Návšteva kaštieľa v Markušovciach a Dardanely


 
Prijatie na radnici primátorom mesta PhDr. Jánom Volným, PhD.


 
Návšteva metropoly východu


 
Vyhodnotenie odbornej stáže a odovzdávanie certifikátov


O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev