OBCHODNÍ AKADEMIE STOLETÁ

Zobrazeno: 2037


 

Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě, dnes součást Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, slaví v letošním roce sto let své existence. S jejím založením jsou neodmyslitelně spjaty počátky ekonomického školství v havlíčkobrodském regionu.

Připomeňme si proto některá důležitá fakta z její historie. V roce 1908 se v Rakousku-Uhersku oslavovalo 60. výročí panování Františka Josefa I. Na počest tohoto výročí se stavěly nejen pomníky, ale byly zakládány i nové školy, nemocnice apod. Na schůzi konané 19. prosince 1908 se usneslo obecní zastupitelstvo královského města Německý Brod, že zřídí Městskou jubilejní obchodní školu dvoutřídní, aby tak uctili památku Jeho císařského a královského Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Žádost o založení školy byla ve Vídni kladně vyřízena a škola mohla být od nového školního roku otevřena. Jejím prvním ředitelem byl jmenován František Zeman.

Vyučování bylo zahájeno 20. září 1909. Do 1. ročníku nastoupilo 34 chlapců, neboť dívky v té době na škole studovat nemohly. Školní rok byl tenkrát ukončen dne 2. července 1910 službami božími, po nichž bylo rozdáno žactvu vysvědčení.

První vyučování se konalo v bývalé kapli sv. Barbory, která byla součástí ZŠ Rubešovo nám. ( Tato kaple však byla na konci 2. světové války při leteckém náletu poškozena, a proto byla zbourána.) Zde se vyučovalo celkem pět let, neboť v září 1914 byla otevřena nová školní budova U Trojice, v níž sídlí Obchodní akademie dodnes.

Z významných absolventů 1. ročníku je třeba připomenout generála Karla Kutlvašra, rodáka z nedalekých Michalovic. V době 1. světové války vstoupil do ruských legií a účastnil se řady bojů. Později působil na různých velitelských místech. Když 5. května 1945 vypuklo v Praze povstání, stal se velitelem všech československých bojujících jednotek. 8. května 1945 podepisoval za čs. stranu kapitulaci německé armády v Praze.

V roce 1933 absolvoval školu Karel Kuttelwascher, který se stal letcem a po okupaci naší vlasti prchl do Velké Británie. Patřil mezi nejlepší čs. stíhací letce v bitvě o Anglii v r. 1940.

Tragický byl osud druhého ředitele školy, jímž byl Jan Šabršula. Stál v čele školy v těžkých dnech Mnichova a počátku 2. světové války. Byl členem sokolské odbojové organizace. V září 1941 v době nástupu Heydricha byl zatčen jako mnoho jiných vlastenců. Jeho život byl ukončen v koncentračním táboře Osvětim v r. 1942. .

Je samozřejmé, že od prvních let svého působení prošla škola výraznými změnami, které si vyžádala společenská potřeba a vědecko-technický rozvoj. Několikrát se také měnil její název. Navzdory těmto změnám však vždy zůstala věrná svému původnímu poslání: zpřístupnit obchodně-ekonomické vzdělání mladým lidem z Havlíčkobrodska a blízkého okolí. Jejími třídami „U Trojice“ prošly tisíce žáků, kteří svou odborností dodnes šíří dobré jméno školy i za hranicemi našeho regionu.

Další důležitá fakta z historie a současnosti Obchodní akademie najdou zájemci v almanachu připravovaném ke 100. výročí založení školy.O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev