Asociační aktivity školy

 Naše škola je aktivním členem těchto asociací: -    asociace číšníků -    asociace kuchařů a cukrářů -    asociace OA -    asociace aktivních škol (http://www.aktivniskoly.cz) -    Hospodářská komora

Projekt Studenti čtou a píší noviny popáté

  Stává se již tradicí, že se naše škola zapojuje do projektu, který organizuje MF DNES a který nese název Studenti čtou a píší noviny. Právě v těchto dnech bylo odstartováno podzimní kolo. V rámci tohoto projektu budou žáci přihlášených tříd dostávat zdarma MF DNES, budou ji číst, využívat ji při vyučování a budou se tak učit pracovat s novinami, hledat v nich informace, předávat je ostatním, hodnotit, zaujímat vlastní stanoviska atd. Kromě práce s tiskem je součástí projektu také psaní článků do MF DNES, a sice na témata zadávaná ve 3 kolech přímo redakcí MF DNES. Nejlepší práce jsou pak zveřejňovány přímo v novinách (autoři obdrží i

Evaluace působení francouzské lektorky Clémence Sublet očima našich žáků.

  Ve školním roce 2010/2011 měla naše škola možnost přivítat francouzskou učitelku Clémence Sublet, která zde po celý rok ve čtyřech třídách jednou týdně vyučovala francouzský jazyk formou her a projekce tak, že si z toho všichni studenti odnesli nové zkušenosti a vědomosti. Při jejích hodinách jsme si užili i spoustu zábavy. Pokud jsme něčemu nerozuměli, snažila se nám to názorně předvést, pokud to bylo možné. Při svém pobytu v České republice se Clémence začala učit česky a udělala výrazné pokroky, které jsme ocenili. Všichni jsme byli s její výukou spokojeni a byli bychom rádi, kdyby mohla přijet i příští rok. Třída E2.  

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídku školy spustíte třemi způsoby: 1.  Kliknutím na tento odkaz:     http://www.oahshb.cz/virtualni-prohlidka/Pano_vr1.html  2. V levém sloupci hlavní nabídky volbou záložky "Virtuální prohlídka"  v oddílu "O ŠKOLE" 3. Vpravo nahoře kliknutím na blikající nápis "virtuální prohlídka"     Mezi jednotlivými pohledy se lze pohybovat: - kliknutím na příslušný obrázek- přepínáním pomocí znázorněných šipek- na mapce školy kliknutím na příslušný červený bod   V Havlíčkově Brodě dne 4. 10. 2010 Mgr. Karel Sedlákzástupce ředitele

Gastrocentrum slavnostně otevřeno

Toto nové centrum vzniklo rekonstrukcí bývalé školní kuchyně a bude sloužit  pro praktickou výuku žáků oborů vzdělání "Hotelnictví", "Kuchař-číšník" a "Stravovací a ubytovací služby". Celkem se za týden vystřídá v těchto nových moderně zařízených prostorech více než 200 žáků. Rekonstrukce byla financována z prostředků kraje Vysočina a realizována firmou Stavointerier, s.r.o., Havlíčkův Brod. Pásku svorně přestřihli ředitel školy Mgr. Jiří Forman,  radní kraje Vysočina zodpovědná za oblast školství, mládeže a sportu RNDr. Marie  Kružíková a stavbyvedoucí firmy Stavointerier Havl. Brod  Radek Bříza. Slavnostního aktu se zúčastnili i další představitelé kraje Vysočina - Mgr. Miroslav Pech, PaedDr. Vladimír Zelený, Ing. Alena Vlachová, Miloslav  Šulc, Jitka Kafková a Olga Johanidesová.

Školní kavárna na Kyjovské

Bufet nabízí žákům i zaměstnancům školy poměrně široký sortiment teplých i studených nápojů, cukrovinek, cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně. Obsluhu a přípravu výrobků studené kuchyně zajišťují žáci prvního ročníku oboru vzdělání Kuchař – číšník, na přípravě cukrářských dobrot se podílejí žáci oboru vzdělání Cukrář. V průběhu několika dnů bude dokončeno vybavení prostoru kavárny tak, aby tato část školní budovy mohla sloužit k občerstvení a relaxaci. Věříme, že většina žáků i zaměstnanců školy bude nabízených služeb využívat a stane pravidelnými návštěvníky kavárny.      ...

ŠIK = Školní informační kanál

Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter. Projekt ŠIK usiluje o realizaci efektivní prevence rizikového chování na školách, a to ve spolupráci s dalšími státními i nestátními organizacemi.Prostřednictvím tohoto projektu  lze cílové skupině mladých lidí zabezpečit neustálý přísun kvalitních a žádaných informací, které se týkají následujících oblastí: oblast primární a sekundární prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže, oblast nespecifické prevence, možnosti dalšího vzdělávání žáků a studentů, oblast mimoškolní činnosti a aktivního trávení

KDE NÁS NAJDETE:

V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ na dvou pracovištích: BRATŘÍKŮ 851 - sídlo vedení školy, ekonomické a gastronomické studijní obory KYJOVSKÁ 3187 - učební obory    - kliknutím do mapy ji zvětšenou otevřete v novém okně Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod na www.mapy.cz      

Německy - Deutsch

Unsere Schule wurde in 2004 durch die Fusion von drei Schulen gegründet. Der Schuldirektor ist Mgr. Jiri Forman. Zurzeit bildet unsere Schule beinahe 700 Schüler aus. Wir bieten breites Ausbildungsangebot, das an Ökonomie, Gastronomie, Handel und Unternehmen gerichtet ist. Der Unterricht ist in den modernsten Fachklassenräumen verlaufen: Multimedial-, Sprach-, Informatik-, Kommunikationstechnologie-, Biologie-, Gastronomieklassenräumen. Die Schülerfachausbildung in Fächer mit dem Lehrbrief verläuft teilweise in der Schule, teilweise in Betriebe Unsere Schule bietet folgendes an: Intensivfremdsprachenstudiumsmöglichkeit mit der Auswahl aus fünf Weltsprachen – Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch; Möglichkeit die internationalgültigen Zertifikate LCCI zu gewinnen;

Francouzsky - Francais

Notre école a été née en 2004 de la fusion de trois écoles. Mgr. Jiří Forman est le directeur. Actuellement, elle dispense son enseignement à peu près de 700 élèves. Notre offre éducative est vaste, elle s´oriente vers l´économie, la gastronomie, le commerce et l´entreprise. L´enseignement se déroule dans les salles spécialisées les plus modernes, il y a des salles multimédias, de langues, d´informatique, de biologie et de gastronomie. La formation professionnelle des élèves de l´option avec certificat d´aptitude professionnelle se déroule pour une part à l´école, pour l´autre en entreprises. L´école offre:  possibilité d´étude intensive des langues étrangères et choix

Anglicky - English

  Business Academy and Hotel School Havlíčkův Brod Our school started up in 2004 by joining three schools. A headmaster is Mgr. Jiří Forman. Presently the school educates almost 700 pupils The school provides wide educational offer focused on economy, gastronomy, business and entrepreneurial activities. The educational courses take place in the most modern special classrooms – multimedia, language, IT and classrooms for science and gastronomic subjects. Special training of pupils with vocational certificate takes place partly at school and partly at permanent establishment (firms). School offers: posibility of intensive study of foreign languages, choice of

CHARAKTERISTIKA:

Prezentace školy: Co škola nabízí: možnost intenzivního studia cizích jazyků a výběru z pěti světových jazyků – angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština; nejefektivnější způsob výuky cizích jazyků v maturitních oborech - ve skupinách podle dosažené jazykové úrovně žáků bez ohledu na navštěvovaný obor; možnost získání mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů Londýnské komory obchodu a průmyslu - LCCI; propracovaný systém volitelných předmětů vedoucí jednak k profilaci vzdělávání žáka podle jeho přání, jednak k přípravě na společnou část maturitní zkoušky; možnost změny oboru v případě

HISTORIE:

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod vznikla 1.7. 2006 přejmenováním Obchodní akademie a Integrované střední školy obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851, jež vznikla 1. 7. 2004 sloučením Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 a Integrované střední školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 s Integrovanou střední školou podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Odkazy na původní stránky jednotlivých škol:
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev