Dokumenty Nadačního fondu "EKONOM"

Zásady čerpání příspěvků: Platnost od 1.10.2009  (62kB) Platnost od 1.11.2010  (32kB)  

Nadační fond "EKONOM" - základní informace

Nadační fond EKONOM je řádně zaregistrován v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové a jeho účelem je podporovat výchovu a vzdělávání žáků naší školy. Správní rada nadačního fondu, kterou tvoří pedagogičtí pracovníci školy, zaručuje, že prostředky fondu budou vždy vynaloženy výhradně ve prospěch našich žáků a v souladu se statutem nadačního fondu EKONOM. Prioritou ve využívání prostředků fondu je nákup učebních pomůcek, finanční odměny pro úspěšné žáky, podpora neomezeného přístupu žáků na Internet, mezinárodních výměn studentů, sportovních a kulturních akcí, podpora odborného vzdělávání žáků školy (příspěvky na kurzovné na odborné kurzy pro žáky oborů vzdělání zakončených výučním listem) apod. Fond je finančně zajištěn výhradně
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev