Návštěva z partnerské školy

Zobrazeno: 1751

    My, žáci třídy 4.B oboru Obchodní akademie, kteří jsme si zvolili jako první cizí jazyk němčinu, a naši dva učitelé, Mgr. Andrea Dolejšová a Ing. Hubert Wiche jsme se totiž zúčastnili projektu „Jugend-Schule-Wirtschaft Dialog in Europa“ (Mládež, škola a hospodářství v Evropě), jehož podstatou je spolupráce polských, maďarských, českých, slovenských a slovinských škol se školami v Německu při zpracování ekonomických témat. Naší partnerskou školou se stala škola z německé Gothy, jejíž studenti nás pozvali koncem května na pár dní k sobě. Pobyt u nich se nám moc líbil, a tak jsme se nyní všichni opět setkali, tentokrát v Čechách.

     Pobyt německých studentů v České republice se opravdu vydařil a v nemalé míře k tomu přispělo i krásné počasí. Hosté se seznámili s naší školou, městem Havlíčkův Brod a našimi domovy. Díky bezplatné dopravě, kterou financuje „Deutsche Bank“, jsme mohli navštívit i krásnou Telč a hlavní město Prahu, kde jsme společně obdivovali Karlův most, Chrám Sv. Víta, Staroměstské náměstí či Karlovu univerzitu.

     Nejprve jsem měla z jejich příjezdu trochu strach, obávala jsem se, že s mým výměnným partnerem Alexandrem nenaleznu vždy společnou řeč a také toho, že s ním budu trávit veškerý svůj čas. První den jsme se s ostychem pouštěli do krátkých rozhovorů. Odvezla jsem si ho domů, představila rodičům, kteří neumí ani slovo německy, a pokoušela se ho nějak zabavit. Provedla jsem ho mým rodným městečkem – Přibyslaví – a jemu se zde velice líbilo. Postupem času jsem si s ním rozuměla čím dál víc a po pár hodinách povídání jsem v něm našla dobrého kamaráda.

     Poslední den jsme pracovali na společném projektu a já s překvapením pozorovala, že jsme do něj přispívali stejnými silami, ať už německým či českým jazykem. Zpracovávali jsme (a i nadále v tom pokračujeme) aktuální témata jako je dětská kriminalita, drogy, automobilový průmysl, rychlostní dráhy, sms a chat aj.

     Čas utíkal rychle, až nastal den odjezdu. Někteří se na něj těšili, ale převážně jsme mysleli na to, že už své přátele asi nikdy neuvidíme, a nejednomu bylo z toho pocitu smutno. Vřelé rozloučení provázelo horlivé vyměňování e-mailů a icq adres. Objímání a líbání na tvář ukončil ostrý hvizd průvodčího a my zřejmě naposled spatřili své kamarády. Ani pro mě nebylo jednoduché se s Alexem rozloučit. Zažila jsem pár hezky strávených dnů a věřím, že s našimi přáteli zůstaneme v kontaktu a že podobné projekty bude naše škola i nadále podporovat.

Jana Bencová

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev