Naši studenti a projekt hospodářský týden ve Spišské Nové Vsi.

Zobrazeno: 65

   Studenti třetího ročníku oboru Obchodní akademie se na Slovensku zúčastnili projektu Hospodářský týden, který měl za účel seznámit studenty, jak ekonomické znalosti ze školní výuky uplatnit v praxi. Celý týden studenti pracovali ve fiktivní firmě WIWAG, kde představovali management celého podniku, a tak se snažili vést velkovýrobní podnik bižuterie. Každý den představoval jeden rok podnikání firmy WIWAG, o kterém museli studenti jako vedení podniku rozhodovat, a činit tak ekonomická rozhodnutí.
   Celkem se tohoto výukového projektu zúčastnili tři skupiny, dvě slovenské a třetí složená z našich studentů. Naši studenti byli lektorkami projektu pochváleni za velkou komunikativnost a nemalé znalosti. Ze třech skupin, tedy fiktivních firem, byla naše česká skupina nejlepší. Po čtyřech letech podnikání dosáhli zisku 4.493.000,-- Kč.

Spišská Nová Ves   Výuka byla také propojena s kulturním programem, jako například poznáváním města a okolí Spišské Nové Vsi.

   Partnerství naší a spišské střední školy se datuje od roku 2005. Za necelý rok se partnerství rozvíjí velmi dobře, a to dokazuje i nedávná návštěva slovenských studentů v Brodě. Podle ředitelky Ruženy Čarnogurské je partnerství velkým přínosem, jak pro pedagogy, tak i pro studenty, kteří navazují mnohá přátelství a nabírají nové zkušenosti. 


Monika Fiedlerová
   

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev