Naše školní jídelna – vyhovuje či nevyhovuje?

Zobrazeno: 1776

V rámci hodin ekonomiky jsme zpracovávali zadání jednoduchého marketingového projektu. Byli jsme rozděleni do trojic a každá zpracovávala něco jiného. Naším úkolem bylo provést průzkum pomocí dotazníku. Na myšlenku zpracovat dotazník na téma naší školní jídelny nás přivedla Ing. Mrázová při jedné suplované hodině.

 Listy s otázkami byly rozdány v několika třídách a studenti, kteří se běžně stravují v naší školní jídelně, měli za úkol vyplnit, dle svého vlastního zvážení, deset jednoduchých otázek ohledně již zmíněné školní jídelny. Průzkum se týkal hlavně spokojenosti s výběrem jídel, nápojů ale i se spokojeností s obsluhou. Dotazovaní také známkovali naši školní jídelnu a v neposlední řadě mohli uveřejnit své vlastní názory, rady či připomínky, čehož někteří využili.

A jaký byl celkový výsledek průzkumu?
Bylo by zbytečné psát dlouhé závěry a pozastavovat se u každé otázky zvlášť, takže ve zkratce to nejzajímavější.
 
Ze 139 dotázaných bylo:
  • 81 % částečně spokojeno s podávanými jídly v jídelně, co se týče chuti
  • 94 % je naprosto spokojeno s výběrem z více jídel
  • 55 % je spokojeno s odhlašováním obědů
  • 37 % studentů by se přiklonilo ke způsobu odhlašování obědů přes internet
  • 85 % uvedlo, že by rádi uvítali možnost volby jídla týden dopředu, neboť většině dotázaných se často stává, že se na ně nedostane při výběru jídlo, které by chtěli
  • Co se týče známkování, naše jídelna slušně obstála - 58 % strávníků ji označilo jako chvalitebnou, tedy známkou 2

Závěrem bychom chtěly poděkovat všem, kteří se na vyplňování dotazníků podíleli.

Markéta Dočekalová, Veronika Čápová, Michaela Marková  (E2).

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev