Nabídka zájezdu do Švýcarska, Německa a Rakouska

Zobrazeno: 1250

 PROGRAM  ZÁJEZDU:

1-2.den: LUZERN – historické město na březích jezera Vierwaldstätersee, které je považováno za klenot Švýcarska. Možnost vyhlídkové plavby lodí z Luzernu do Brunnen nebo výjezd lanovkou na horu Pilatus. Prohlídka Starého města proslaveného dřevěnými mosty. Kapellbrücke je nejstarší stavbou svého druhu ve Švýcarsku a je symbolem města. SCHWYZ – malebné městečko na úpatí hory Mythen. Kanton Schwyz dal Švýcarsku jméno i vlajku.


3.den: ZÜRICH - největší město Švýcarska, středisko bankéřů a bank na březích Zürichersee s překrásným výhledem na alpské velikány. Procházka historickým centrem. Odpoledne RÝNSKÉ VODOPÁDY – nejširší říční vodopády Evropy (šířka 150 m , výška 23 m) SCHAFFHAUSEN a STEIN AM RHEIN – prohlídka nejzachovalejšího středověkého města ve Švýcarsku – měšťanské domy s freskami.


4.den: KONSTANZ (KOSTNICE) – prohlídka města, Husův dům, katedrála. Přejezd na květinový ostrov MAINAU na Bodamském jezeře – ráj exotických rostlin –individuální prohlídka. Bodamské jezero se pyšní délkou 65 km.


5.den: FRIEDRICHSHAFEN – návštěva Muzea Zeppelin – historie a technologie výroby vzducholodí. Městečko LINDAU – jediné bavorské město na Bodamském jezeře- pro množství památek vyhlášeno památkovou zónou – staré město s úzkými uličkami, maják ze 13.stol., ostrovní město. BREGENZ – hlavní město Vorarlberska, ležící na břehu Bodamského jezera a na okraji údolí Rýna. Prohlídka nejstarší části města s historickými budovami, torzo opevnění ze 13.stol. Lanovkou na horu Diedamskopf -nádherný výhled do okolí na Bregenzerwald a Bodamské jezero. Krátká zastávka v INNSBRUCKU – prohlídka historické části města.


CENA: 5.490,-Kč
 
   zahrnuje:

 • dopravu luxusním autobusem
 • 1x ubytování v hotelu F1 ve třílůžkových pokojích
 • 1x snídani v F1, 2x ubytování v mládežnické ubytovně
 • 2x snídani v mládežnické ubytovně
 • informační materiály na cestu
 • odborného průvodce CK
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • pojištění storna zájezdu z důvodu nemoci
 • zákonné pojištění CK a DPH

Fakultativně / za příplatek/: 2x večeře v mládežnické ubytovně 360,-Kč

Kontaktní informace a termíny:

 • Termín zájezdu: 1.6. - 5.6.2008
 • Přihlášky podávejte do 14.12. 2007
 • Záloha bude vybírána v průběhu ledna a února 2008
 • Pro přihlášení a další informace pište na: vozabova@oahshb.cz (pro všechna odloučená pracoviště)
 • nebo se můžete hlásit prostřednictvím svých vyučujících německého jazyka

Jana Vozábová


..

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev