MLADÝ SOMMELIER 2011

Zobrazeno: 1389

Místo konání:   
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod

Datum konání:  8. duben 2011

 
Každá škola může do soutěže přihlásit jednoho až tři soutěžící.

 

Soutěž se bude skládat ze dvou částí:

1. Teoretická část

Žáci písemně zodpoví otázky zaměřené na základní znalosti z oblasti sommelierství (výroba vín, rozdělení vín, teploty podávání vín, sklo na vína, značení vín v ČR, skladování a ošetřování vín, vhodnost vín k pokrmům, základní odborná terminologie).

2. Praktická část

Každý účastník předvede ukázku otvírání vína u stolu hosta a jeho servis podle gastronomických a společenských pravidel. Představí tak víno, které si sám přiveze. Každý soutěžící si přiveze rovněž všechny pomůcky, které bude během soutěže používat.

Soutěžící budou oblečeni do školních uniforem nebo do společenského oděvu.

  

Časový harmonogram soutěže

 07:30 -08:30

 Prezentace účastníků

 08:30 - 09:30

 Slavnostní zahájení soutěže

 09:30 - 10:00

 Teoretická část soutěže

 10:00 - 10:30

 Přestávka, občerstvení

 10:30 - 13:00

 Praktická část soutěže

 13:00 - 14:00

 Oběd

 14:00

 Vyhlášení výsledků soutěže

 
  
Informace k soutěži
  1. Vyhodnoceni budou jednotlivci i soutěžní družstva. Za družstvo jsou považováni dva žáci z jedné školy. Pokud se z jedné školy soutěže zúčastní více než dva žáci, v kategorii družstev budou vyhodnoceni ti dva žáci, kteří obdrží nejvyšší počet bodů jako jednotlivci. Pokud bude za školu soutěžit pouze jeden žák, do vyhodnocení družstev nebude škola zahrnuta.

  2. Komisi budou tvořit nestranní odborníci v čele s panem Petrem Doležalem, zakladatelem akademie sommelierů v Novém Bydžově.

  3. Vyhodnocení jednotlivci a družstva obdrží diplomy, věcné ceny a značková vína.

  4. Součástí programu soutěže bude i představení vybraných vín a odborná ukázka servisu vína.

  5. Časový m  harmonogram může být dodatečně upraven podle skutečného počtu přihlášených soutěžících.

  6. Startovné: Kč 250,- na jednoho soutěžícího. Úhrada startovného proběhne v hotovosti při registraci soutěžících před soutěží. Startovné zahrnuje občerstvení, oběd a dárkový balíček s vínem z Bergeracu pro každého účastníka soutěže.

  7. Pedagogický doprovod obdrží občerstvení, přihlášený oběd uhradí na místě v hotovosti Kč 58,-.

 

Přihláška do soutěže

Přihlášku do soutěže zasílejte do 18. března 2011:

Těšíme se na vaši účast v soutěži!


V Havlíčkově Brodě dne 18.2. 2011


Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování

 
 
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev