Mezinárodní soutěž SPOTŘEBA PRO ŽIVOT

Zobrazeno: 1420

Motto soutěže:

"Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky a služby, měl by si je umět najít – aneb spoléhat se jen na cizí informace může být ošidné, proto je třeba umět si některé informace ověřit".

Soutěže se zúčastnili studenti Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod ze třídy A2.A – obor Obchodní akademie - svými soutěžními pracemi specializovanými na téma TESTOVÁNÍ VÝROBKU A SLUŽEB. Byly vytvořeny tříčlenné kolektivy – redakční rady, které testovaly podle předem stanovených pravidel výrobky či služby a doplnily konkrétní příběh týkající se výrobků či služeb. Studenti museli zvolit kriteria a metody testování, zdůvodnit je a v závěrečném hodnocení z pohledu zpracovatelů uvést výsledky, rozebrat je a konkretizovat získané zkušenosti. Podmínkou bylo dodržení termínu vstupu do soutěže a dodání soutěžních časopisů v tištěné a elektronické verzi.
 
Ze školy postupně odcházelo 8 prací se zajímavými výsledky testování z různých oblastí. Např.:
  • Náš život - rakovina a její léčba
  • P*A*C - zubní pasty
  • Doprava - automobily
  • MDH - poskytování služeb
  • Štamgast - restaurační a pohostinské služby
  • K*P*C  - cola-pepsi-kofola
 
Výsledky, které vedení školy začátkem června obdrželo, byly pro nás všechny velice milým překvapením. Protože pořadí na prvních dvou místech je následující:
 
1. místo - redaktoři R.D.K . - Rajdl, Dvořák, Kříž , kteří testovali kopačky používané fotbalisty sportovních klubů Šmolovy a Havlíčkův Brod. O jejich vítězství rozhodl vysoký počet respondentů a možnost dalšího využití výzkumu.
 
3. místo - tým Balounová, Hovorková, Klementová, který ověřoval kvalitu mýdel. O umístění rozhodl značný podíl vlastní práce na přípravě výzkumu, provedení i vyhodnocení.
 
Studenti převzali diplomy za umístění a také drobné věcné ceny. Škola jako poděkování pak za účast obdrží celoroční předplatné spotřebitelského časopisu TEST, který lze využít jako učební pomůcku při výuce odborných předmětů.
 
Práce vítězných týmů jsou k nahlédnutí ve školním studijním a informačním centru. Celkové výsledky soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací - www.aao.cz  i  Občanského sdružení spotřebitelů TEST - www.dtest.cz.
 
Na podzim příštího školního roku proběhne vyhlášení dalšího ročníku soutěže, kterého se rozhodně my, nebo případně naši nástupci, jistě zúčastníme.
 
Autoři oceněných prací ze třídy A2.A: Balounová, Hovorková, Klementová + R.D.K.
                                     

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev