Mezinárodní jazykové zkoušky EDI

Zobrazeno: 1627

Od roku 2007 spolupracuje Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod s Jazykovou školou Jany Trubákové se sídlem v Pardubicích. Výsledkem této spolupráce je ustanovení mezinárodního centra Education Development International - LCCI International Qualifications přímo na naší škole.

Podrobnější informace:    http://jazykovaskolajanytrubakove.cz/

EDI je mezinárodní vzdělávací instituce cizích jazyků, zejména anglického jazyka. Je zřízena QCA - Qualifications Authority - Nejvyšším kvalifikačním úřadem Velké Británie. Zabezpečuje celoživotní vzdělávání cizích jazyků a mezinárodní zkoušky EDI jsou hodnoceny dle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Působí nejen v Evropské unii, ale ve 130 zemích celého světa. Certifikace EDI jsou uznávány státními institucemi, obchodními a průmyslovými korporacemi, ale i univerzitami po celém světě. Studenti mohou mezinárodní certifikace EDI využít jak při studiu na univerzitách (různé stáže), tak i v praxi. Dosažené certifikace EDI jsou celoživotně platné. V rámci celoživotního vzdělávání však mohou studenti skládat znalostně náročnější stupně, aby si rozšiřovali znalosti cizího jazyka, nebo bude-li to vyžadovat jejich zaměstnavatel.

Mezinárodní zkoušky EDI byly rozhodnutím MŠMT zařazeny do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

Studenti mohou v tomto mezinárodním centru získat certifikace International Business - English for Business, German for Business a ELSA (English Language Skills Assessment). Studenti, kteří získají nejlepší výsledek v certifikaci ELSA, mohou získat motivační stipendium na britské univerzitě Prague College.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev