Mezinárodní jazykové certifikáty LCCI pro naše studenty i veřejnost

Zobrazeno: 1578

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY LCCI PRO STUDENTY OA A HŠ HAVLÍČKŮV BROD

Od 1. 9. 2007 mají žáci školy možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku z obchodní angličtiny a němčiny a získat tak certifikát LCCI, který je uznáván zaměstnavateli, profesními sdruženími a univerzitami na celém světě. Absolventi se tak budou moci lépe uplatnit jak u nás, tak i v nových podmínkách pracovního trhu Evropské unie, ale i dalších neevropských zemí.

Zaměstnavatelé často používají zkoušku English for Business a German for Business jako standard při přijímacím řízení a řada univerzit uznává dosažení úrovně 3 této zkoušky jako splnění svých požadavků na znalost anglického jazyka. Zkoušky odpovídají předpisům v rámci Evropské unie, nejdůležitějším mezinárodním lingvistickým pokynům i britským národním jazykovým standardům. Tato shoda poskytuje zkouškám LCCI spolehlivou důvěryhodnost.

Podrobnější informace:  http://jazykovaskolajanytrubakove.cz/

Škola zapracuje přípravu ke zkouškám do svých učebních dokumentů nejprve v oboru Obchodní akademie, většina žáků tohoto oboru by proto měla být připravena nabídnutou službu využít. Postupně počítáme s rozšířením nabídky o zkoušku Written English for Tourism pro žáky oboru Hotelnictví a turismus a o všeobecnou jazykovou zkoušku English Language Skills Assessment (ELSA).

 Rovněž budeme moci nabídnout všechny tyto certifikované zkoušky veřejnosti.

Havlíčkův Brod 12. února 2007                    Mgr. Jiří Forman

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev