Maturitní práce ve školním roce 2011 - 2012

Obhajoba maturitní práce je ve školním roce 2011-2012 a)  povinnou částí maturitní zkoušky pro žáky v oborech vzdělání:  65-42-M/004 Hotelnictví a turismus  65-41-L/504 Společné stravování b) volitelnou formou povinné části maturitní zkoušky pro žáky v oboru vzdělání: 78-42-M/002  Ekonomické lyceum     Seznam témat maturitních prací pro obor vzdělání: 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus 

Přehled termínů pro podzimní období maturitních zkoušek

  přehled termínů    V Havlíčkově Brodě dne 25. května 2011 Mgr. Jiří Formanředitel školy  

Profilová část maturitních zkoušek v roce 2012

Profilová část maturitních zkoušek je plně v kompetenci ředitele školy a skládá se: - ze 3 povinných zkoušek, -  z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat  formou: -  písemnou, -  praktické zkoušky, -  ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, -  maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí 1.  Profilová část MZ 2012 pro obor OBCHODNÍ  AKADEMIE        I.  Přehled povinných a nepovinných zkoušek       II. Seznam témat ústní zkoušky pro předmět: anglický jazyk dějepis ekonomika francouzský jazyk  informační a komunikační

Výsledky maturitních zkoušek

Dne 16. června 2011 uvolnil CERMAT pro všechny střední školy konečné výsledky jednotlivých žáků v profilové i společné části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2011. V níže uvedených souborech nalezne každý žák příslušné třídy informaci o svém celkovém výsledku maturitní zkoušky. V daných seznamech jsou jména žáků nahrazena kódy, které jsou totožné s hesly pro vstup do informačního modulu Bakalářů pro rodiče. Celkové výsledky žáků: A4.A A4.B E4. H4. N2.  Poznámky :1.  Dokumenty jsou ve formátu (.pdf).2.  Soubory jsou přístupné pouze uživatelům školní sítě.3.  Pro vstup je nutno použít přidělená uživatelská jména

Praktická maturita třídy H4. v námořnickém stylu

  Losování témat praktické maturitní zkoušky proběhlo 28. března 2011 za přítomnosti Mgr. Vladimíry Krajhanzlové a Mgr. Karla Sedláka. Většina třídy byla s vylosovaným tématem spokojena. Na přípravu jsme měli měsíc. Během této doby jsme měli čas na shánění potřebného inventáře k přípravě tabulí a na rozmýšlení a zkoušení vybraných výrobků. Nejsložitějším úkolem se zpočátku zdála organizace celého rautu, ale obavy byly zbytečné. Nápad organizátorek zvolit výzdobu, oblečení a dekoraci do námořnického stylu byl velmi originální. Modrobílá kombinace rautu velmi dobře ladila s naším oblečením. Místo stereotypních školních uniforem jsme zvolili bílé košile doplněné modrými námořnickými šátky.     Týden před praktickou maturitou jsme měli volno na přípravu vylosovaných témat

Ústní část maturitních zkoušek - třídy A4.B a H4.

  A4.B H4. Poznámka:  pro přístup do dokumentů musíte zadat své uživatelské jméno a heslo!  

Ústní část maturitních zkoušek - třídy A4.A, E4. a N2.

A4.A E4. N2. Poznámka:  pro přístup do dokumentů musíte zadat své uživatelské jméno a heslo!

Kritéria hodnocení maturitních zkoušek ve školním roce 2010-2011

  Oznámení MŠMT v plném znění  (*pdf)  

Složení zkušebních maturitních komisí v roce 2011

třída A4.A třída A4.B třída E4. třída H4. třída N2. V Havlíčkově Brodě dne 23. 3. 2011                                    Mgr. Jiří Forman, ředitel školy

Sdělení MŠMT - jednotné zkušební schéma společné části MZ

Výňatek z dokumentu MŠMT č.j.:  34 907/2010 - 2 V souladu s § 2 odst. 3 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a vyhlášky č. 274/2010 Sb. stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro jarní zkušební období ve školním roce 2010/2011 následovně: a) všichni žáci s výjimkou žáků, kteří mají přiznané uzpůsobení podmínek konání zkoušek ve smyslu příloh 2 a 3 vyhlášky, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v příloze 1 tohoto sdělení; b) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek konání zkoušek kategorie SPUO-1 s

Prezentace : maturitní zkoušky v r. 2011

Obsah prezentace: Model maturity v r. 2011 Společná část MZ Profilová část MZ pro jednotlivé obory Maturitní kalendář OA a HŠ Havl. Brod Kategorizace žáků s PUP MZ Opravné zkoušky Přihláška k maturitní zkoušce Výsledky maturitní generálky MAG´10 Maturitní zkouška v roce 2011    V Havlíčkově Brodě dne 8. 11. 2010 Mgr. Jiří Formanředitel školy  

Seznam témat pro zpracování školních úloh ústní zkoušky z cizího jazyka

Ekonomické lyceum Anglický jazyk    Německý jazyk    Obchodní akademie Anglický jazyk  Německý jazyk    Hotelnictví a turismus Anglický jazyk  Německý jazyk    Společné stravování Anglický jazyk  Německý jazyk    V Havlíčkově Brodě dne 25. října 2010 Mgr. Jarmila Hvozdeckápředsedkyně předmětové komise cizích jazyků 

Školní seznam literárních děl - rok 2011

1. Základní úroveň obtížnostiSeznam obsahuje 40 literárních děl, žák si z něj vybírá 20 děl podle následujících kritérií:  Světová a česká literatura do konce 19. století minimálně 4 díla  Světová literatura 20. a 21. století

Maturitní práce ve školním roce 2010-2011

Obhajoba maturitní práce je ve školním roce 2010-2011a)  povinnou částí maturitní zkoušky pro žáky v oborech vzdělání:  65-42-M/004 Hotelnictví a turismus  65-41-L/504 Společné stravování b) volitelnou formou povinné části maturitní zkoušky pro žáky v oboru vzdělání: 78-42-M/002  Ekonomické lyceum  Žáci, vedoucí jednotlivých prací i určení oponenti budou postupovat podle následujících zásad: Pravidla pro zadávání a organizaci maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí   Obecná struktura dlouhodobých maturitních prací   Kritéria hodnocení maturitní práce    Seznam témat maturitních prací pro obor vzdělání:

Maturitní zkoušky v roce 2011

A)  Základní charakteristikaNová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:   1.  společné (státní)   2.  profilové (školní)Aby žák u maturity uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou částí!B)  Státní (společná) část MZ 2011 Povinné zkoušky:  1.   český jazyk a literatura

Maturita od roku 2011

E. Počet povinných profilových zkoušek není stanoven jednotně Novela poskytuje ředitelům škol prostor při koncipování profilové části maturitní zkoušky. Určují nejen obsah a formu profilových zkoušek, ale i jejich počet. Žáci však musí konat nejméně 2 profilové zkoušky, nejvýše pak 3. Tím se například ředitelům škol otevírá možnost v rámci „profilu“ individuálně reagovat na zavedení společné části maturitní zkoušky. Předpokládá se, že tento model bude platit do doby, než vstoupí v platnost rámcové vzdělávací programy, které počet povinných profilových zkoušek stanoví pro konkrétní obory jednotně. F. Náběhová (přechodová) fáze v letech 2010 a 2011 Start nové maturitní zkoušky proběhne dle zákona ve dvou fázích:

Informace MŠMT ČR k nové maturitní zkoušce pro žáky a učitele středních škol

1/ Kalendář maturitní zkoušky ve školním roce 2009/2010 Podle původního maturitního kalendáře se předpokládalo konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky až v prvním červnovém týdnu. Takové řešení má však významná rizika, především, že by maturanti obdrželi své celkové výsledky až na konci června. Proto jsme navrhli standardně předřadit písemné zkoušky před ústní. Kalendář přípravy a průběhu maturitní zkoušky v řádném termínu zkoušek ve školním roce 2009/2010 vypadá po úpravě termínů následovně:  termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy se posouvá na 15. listopadu 2009; termín pro ukončení předání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev