Literární soutěž k 20. výročí Sametové revoluce

Zobrazeno: 1432

V rámci oslav 20. výročí Sametové revoluce byla na naší škole vyhlášena celoškolní literární soutěž. Žáci si mohli vybrat jedno z následujících témat:
1.       Od sametové revoluce uplynulo 20 let
2.       Co mi vyprávěli rodiče o sametové revoluci
3.       Rozhovor s přímým účastníkem listopadových událostí roku 1989
 
Soutěže se zúčastnilo celkem 19 studentů. Vyjádřili své názory na listopadové události, na období totalitního režimu i na polistopadový vývoj. Zvolili různou formu zpracování, od úvahy, referátu či novinového článku až po povídku nebo dokonce poezii. Soutěž měla dobrou úroveň a zajímavým způsobem připomněla výročí pádu komunismu u nás.
 
Výsledky soutěže:
Odborná porota ve složení Mgr. Jarmila Zrnová a PaedDr. Ilona Štirská rozhodla takto:
 
1. místo:   Vojtěch Mišura ze třídy E3.   (práce v pdf)
2. místo:   Ivana Hošková ze třídy A4.A    (práce v pdf)
3. místo:   Monika a Martina Kulichovy ze tříd H4. a H1.   (práce v pdf)
 
Zvláštní ocenění poroty za zpracování tématu formou bajky získává Denisa Stodolová ze třídy H2.   (práce v pdf).
Autoři oceněných prací budou odměněni – obdrží poukazy na nákup zboží. Všem účastníkům soutěže děkujeme za iniciativu i za pěkné soutěžní práce!

Mgr. Jarmila Zrnová,   předsedkyně předmětové komise ČJL

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev