Kraj Vysočina spouští rozsáhlou diskuzi k budoucnosti středního školství

Zobrazeno: 1463

Na Vysočině chybí ročně v lavicích prvních ročníků středních škol 800 studentů, to v praxi představuje 40 nenaplněných tříd. Tento úbytek se posunuje do vyšších ročníků a bude zásadně ovlivňovat střední školství ještě několik let. Nezájem o učební obory je hrozbou pro jejich budoucí existenci. I proto si kraj nechal zpracovat studii dopadů demografického vývoje do středních škol. "Čísla jsou neúprosná, už teď jsou některé střední školy využity jen ze 3/4 kapacity. To představuje vysoké náklady navíc na žáka jak v provozních, tak osobních nákladech. Ministerstvo školství ovšem výši finanční dotace počítané na žáka nezvyšuje. To je pro kraj dlouhodobě neudržitelný stav žádající si jednání o zásadní změně. Musíme zabránit snižování kvality vzdělávání a přijmout opatření vedoucí k efektivnějšímu využití škol a výuce v nich. Na tom se shodují všichni účastníci diskuze," upozorňuje hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (zdroj http://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-spousti-rozsahlou-diskuzi-k-budoucnosti-stredniho-skolstvi/d-4031949/p1=1013).

 

 

 Další podrobnosti k dané problematice naleznete na školském portálu kraje Vysočina: http://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev