Jmenování nového člena školské rady

Zobrazeno: 1448

Zápis ze zasedání rady kraje č. 12/2007, které se konalo dne 4. 4. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

47. Jmenování člena školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o odstoupení Ing. arch. J. Kruntoráda z funkce člena uvedených školských rad. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0466/12/2007/RK

Rada kraje

bere na vědomí

odstoupení Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda z funkce člena školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod;

jmenuje

v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Pravidel Rady kraje Vysočina č. 5/05 členem školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod Bc. Jiřího Vondráčka.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev