Osobní složky

Bratříků           Kyjovská

Tělocvičny

Bratříků 851:   Kyjovská 3187:

Google Apps

I N F O R M A C E: o E-mailu Google? Dokumenty Google? Kalendář Google? Vše o Google Apps(.pdf) Informace o Google Apps pro školy Google Apps používá přes 3 miliony firem... Video popisující možnosti a výhody Google Apps pro školy (60min)(popis a názorné příklady použití aplikací)  

Kraj Vysočina spouští rozsáhlou diskuzi k budoucnosti středního školství

Na Vysočině chybí ročně v lavicích prvních ročníků středních škol 800 studentů, to v praxi představuje 40 nenaplněných tříd. Tento úbytek se posunuje do vyšších ročníků a bude zásadně ovlivňovat střední školství ještě několik let. Nezájem o učební obory je hrozbou pro jejich budoucí existenci. I proto si kraj nechal zpracovat studii dopadů demografického vývoje do středních škol. "Čísla jsou neúprosná, už teď jsou některé střední školy využity jen ze 3/4 kapacity. To představuje vysoké náklady navíc na žáka jak v provozních, tak osobních nákladech. Ministerstvo školství ovšem výši finanční dotace počítané na žáka nezvyšuje. To je pro kraj dlouhodobě

„Sametový týden“ na OA a HŠ Havlíčkův Brod

Během něj probíhají následující akce: Týden byl zahájen proslovem ředitele školy k 20. výročí Listopadu 1989. V hale školy je  ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě realizována výstava k událostem Listopadu 1989 Během výstavy jsou celý týden promítány prezentace na téma Československo v letech 1968 - 1989 a Události Listopadu 1989. Ve školním studijním a informačním centru je ve spolupráci k Krajskou knihovnou Vysočiny umístěna výstava knih s názvem Listopad 1989 v knihách. Pro žáky školy byla vyhlášena literární soutěž na následující témata:

Ordinace psychologa

Rozpis ordinačních hodin v ordinaci psychologa  Zeleně jsou vyznačeny ordinační hodiny, červeně  zarezervované časy.

Chyba při přihlašování

Chyba při přihlašování Vážený uživateli Bohužel Vaše jméno nebo heslo nesouhlasí s databází uživatelů školního informačního systému. Pro přihlašování je nutné použít login osoby ve školní počítačové síti . V hesle se rozlišují velká a malá písmena. Pokud se Vám nedaří přihlásit či neznáte uvedené údaje, kontaktujte prosím systémového integrátora Vašeho pracoviště. Tip: Častým problémem při přihlašování je použití staré verze Internet Exploreru (starší než 6.0). Tip: Dalším častým problémem je špatně přepnutá klávesa Caps Lock nebo nastavené jiné rozložení klávesnice (čeština/angličtina).

Doklasifikace a opravné zkoušky II. pololetí 2008-2009

Termíny opravných zkoušek: Studijní obory Studijní obory - dodatek po zkouškách v náhradním termínu Učební obory Termíny  zkoušek v náhradním termínu (doklasifikace): Pracoviště: Bratříků doklasifikace II. pol. 2008-2009 U Trojice

Projekt "ŽIJÍ A VZDĚLÁVAJÍ SE S NÁMI" - BŘEZEN 2009

Aktivity v měsíci březnu 2009         §         2. 3. schůzka užšího realizačního Stanovení pracovních pozic v realizačním týmu Stanovení náplně práce Výběr odborných pedagogických pracovníků, kteří by se mohli podílet na realizaci projektu a jejich pozvání na zahajovací schůzku 4. 3. 2009   §         4. 3. schůzka širšího realizačního Seznámení s projektem Podmínky účasti při realizaci projektu Náplň klíčových aktivit Způsoby vykazování práce Seznam seminářů Zapojení PPP Havl. Brod  

Projekt "ŽIJÍ A VZDĚLÁVAJÍ SE S NÁMI" - DUBEN 2009

 Aktivity v měsíci dubnu 2009  7. 4. seminář pro realizátory GP OP VK v rámci 1. výzvy – JihlavaZúčastnila se Ing. Eva Forgáčová a Helena Šauflová.  15. 4. schůzka širšího realizačního týmu1.      Seznámení s průběhem projektu 2.      Příprava kurzů – seznámení s předběžnými termíny, tématy, lektory 3.      Určení pedagogů zapojených do projektu4.      Projednání podmínek školy pro realizaci projektu5.      Projednání návaznosti na budoucí RVP – stravovací a ubytovací služby6.      Adaptační kurzy – příprava7.      Diskuse  21. 4. vyšel článek o projektu v regionálním týdeníku Cesta

Gratulace :-)))

A jaké byly výsledky?  Úžasné!!!!  Všichni tito studenti uspěli: Benáková Veronika – E2 BeránekLuboš–E2

Besídka v dětském domově

  V pátek po vyučování jsme se rozjeli za dětmi do Nové Vsi. Nejeli jsme s prázdnýma rukama. Vezli jsme 8 200 Kč, kterými přispěli studenti a zaměstnanci naší školy. Dárek jsme předali paní ředitelce a začali si užívat předvánoční nálady. Domov byl vánočně vyzdobený větvičkami, ozdobami, cukrovím, ovocem a hlavně pohodou. Děti se nám představili ve vánoční pohádce a potom jsme si prohlédli jejich bydlení, ochutnali připravené pochoutky a poslouchali povídání o výletech, o škole… Odjížděli jsme vánočně naladění, s pocitem, že je o děti dobře postaráno. Náš příspěvek využijí v domově na dostavbu víceúčelového hřiště. Potřebují ale ještě spoustu peněz. Pokud čte

Napsali o nás...

Co o nás píší jiní: 6.12.2008 - www.vysocina-news.cz: Hotelová škola v Brodě se rozrůstá

5. české fórum – zasedání Evropského parlamentu mládeže

Odeslaly jsme potřebné údaje a netrpělivě čekaly na zpětný mail. Přišel a s ním i rozhodnutí o přijetí naší přihlášky, rozdělení do komisí a přidělení tématu, kterému věnujeme víkend. Bohužel, neodjely jsme v kompletní sestavě, Martina pro nemoc musela zůstat doma. Ani netuší, o co přišla.:-) Jak jsem se již zmínila, všichni delegáti byli rozdělení do následujících komisí: Komise pro zaměstnanost a sociální otázky I (EMPL I) – Důchodová reforma Komise pro zaměstnanost a sociální otázky II (EMPL II) – Návrh

Raut se povedl!

  Ten první se uskutečnil dne 7. září 2006 v Lipnici nad Sázavou při příležitosti slavnostního odhalení reliéfu Ústa pravdy. Všichni návštěvníci, mezi nimi např. senátor Petr Pithart, poslankyně Miroslava Němcová, hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, radní Martina Matějková ocenili profesionální úroveň rautu a zdůraznili, že jim opravdu chutnalo. Koneckonců podívejte se sami na obrázky z rautu! Dík patří všem učitelům i žákům, kteří celou náročnou akci připravili.              ...

Doklasifikace za 1. pololetí školního roku 2009-2010

    Termíny  zkoušek v náhradním termínu (doklasifikace):     Pracoviště Bratříků doklasifikace 1. pol. 2009-2010 Pracoviště Kyjovská doklasifikace 1. pol. 2009-2010

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně: PREAMBULE My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií,

Veletrh Gäste 2005 v Lipsku

       Tento veletrh je jedním z vůdčích veletrhů v oboru ve střední a východní Evropě. Hlavními tématy veletrhu jsou inovativní výrobní techniky, reprezentativní prodejní vybavení, veřejné stravování, pekařské a cukrářské fórum a odborné doprovodné programy. Na  veletrhu byla velká nabídka nových surovin pro cukráře, kuchaře, pekaře, čerstvé výrobky, cukrářské a  pekařské stroje a jiná gastronomická technika. Shlédli jsme  umění nizozemských cukrářů a pekařů, také krásné výrobky z karamelu z Evropské cukrářské školy z Polska. Byly tam představeny novinky a produkty pro gastronomická zařízení, vybavení hotelů, restaurací a provozů veřejného stravování. Proběhla  tam  soutěž studených mís, cukrárenských výrobků a dekorativní úprava zeleniny a ovoce. Získali jsme zde spoustu

Gratulace

  A jaké byly výsledky? Úžasné!!!! Všichni tito studenti uspěli: Ďásková Vendula – E2 Fišarová Lenka H2 Hnátová Ivana – O3 Klíma Jan – E2 Kunášková Irena – E2 Krejčová Adéla – H2

Veřejný kalendář akcí

Čestné uznání Hospodářské komory pro naši školu

 Při té příležitosti získala naše škola -  OA a ISŠ obchodu a služeb v Havlíčkově Brodě -  Čestné uznání Hospodářské komory České republiky za vysokou úroveň praktické přípravy v oborech cukrář - výroba a pekař. Uvedené Osvědčení nám otvírá cestu k většímu uplatnění na trhu práce v celé EU, a proto bychom chtěly tímto způsobem poděkovat všem pedagogům, ale především učitelům odborných předmětů a odborného výcviku - Kláře Šeredové, Vlastě Dolejší, Janě Pavlové,  Jaroslavě Zajíčkové, Mgr. Blance Jelínkové. Za oceněné:  Miroslava Straková, Lucie Krejčová,  Kateřina Hoffingerová, Jana Breuerová    

Návštěva z partnerské školy

    My, žáci třídy 4.B oboru Obchodní akademie, kteří jsme si zvolili jako první cizí jazyk němčinu, a naši dva učitelé, Mgr. Andrea Dolejšová a Ing. Hubert Wiche jsme se totiž zúčastnili projektu „Jugend-Schule-Wirtschaft Dialog in Europa“ (Mládež, škola a hospodářství v Evropě), jehož podstatou je spolupráce polských, maďarských, českých, slovenských a slovinských škol se školami v Německu při zpracování ekonomických témat. Naší partnerskou školou se stala škola z německé Gothy, jejíž studenti nás pozvali koncem května na pár dní k sobě. Pobyt u nich se nám moc líbil, a tak jsme se nyní všichni opět setkali, tentokrát v Čechách.      Pobyt německých

DALŠÍ ODKAZY DO INTERNETU:

 

Učebny ICT

Bratříků           Kyjovská
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev