Informace pro žáky 3. roč. oborů vzdělání s výučním listem - rok 2011

Zobrazeno: 1495

Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné zkoušky. Tato samostatná odborná práce bude vypracována v rámci předmětu "Odborný výcvik".  Učitelé odborného výcviku práce žáků vedou, kontrolují a hodnotí. Konzultační hodiny učitelek odborného výcviku jsou vždy ve středu v době od 14:00 do 15:30 hodin. Téma práce si každý žák vylosuje. Vytištěnou a svázanou samostatnou odbornou práci odevzdají žáci učitelkám odborného výcviku nejpozději do 20. dubna 2011.

Přehled losování témat samostatných odborných prací po oborech ve školním roce 2010/2011

Obor vzdělání Cukrář - výroba:

Učitelka ODV Jaroslava Zajíčková
Termín losování pondělí 14. února 2011
Čas losování 10:10 hodin
Místo losování učebna P1K, prac. Kyjovská
Náhradní termín 16. 2. 2011; 17. 2. 2011
pracovna UOVObor vzdělání Číšník - servírka; třída C3.Č:

Učitelka ODV Alena Štroblová
Termín losování středa 16. února 2011
Čas losování 11:05 hodin
Místo losování učebna U2, prac. Kyjovská
Náhradní termín 17. 2. 2011; 28. 2. 2011
pracovna UOV

  

 

Obor vzdělání Číšník - servírka; třída Č3.:

Učitelka ODV Alena Štroblová
Termín losování středa 16. února 2011
Čas losování 12:00 hodin
Místo losování učebna U3, prac. Kyjovská
Náhradní termín 17. 2. 2011; 28. 2. 2011
pracovna UOV

  

 

Obor vzdělání  Kuchař:

Učitelka ODV Marie Čápová
Termín losování středa 16. února 2011
Čas losování 12:00 hodin
Místo losování učebna U3, prac. Kyjovská
Náhradní termín 17. 2. 2011; 28. 2. 2011
pracovna UOV

 

 

V Havlíčkově Brodě dne 10. 2. 2011

Ing. Marie Mrázová,
zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev