ICT plán školy 2007/2008

Zobrazeno: 1414


1.1 Úvod

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných Standardem ICT služeb ve škole a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT. Plán školy je zpracován pro období do konce školního roku 2007/2008. Poté jej škola vyhodnotí a provede jeho aktualizaci.

1.2 Stávající a cílový stav


Kritérium

ICT standard

Stávající stav

Vyhovuje

Cílový stav

Vyhovuje

Náklady

Celkový počet žáků ve škole:

-

746

-

746

-

 

Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole:

-

72(55+13+4)

-

72(55+13+4)

-

 

- z toho proškolených na úrovni Z

75,00%

72

ANO

72

ANO

 

- z toho proškolených na úrovni P0

 

46

 ANO  46  ANO  

- z toho proškolených na úrovni P+1

 

26

 

22

 ANO

 

- z toho proškolených na úrovni P+2

 

20

 

20

 ANO  

- z toho proškolených na úrovni P komplet

25,00%

20

ANO

20

ANO

 

- z toho proškolených na úrovni S
  0   0    

Počet počítačových učeben

 

10

-

10

-

 

Počet odborných pracoven a běžných tříd

 

54

-

54

-

 

PC stanice používané žáky v počítačových učebnách

151

175

ANO

175

ANO

 

PC stanice používané učiteli

53

53

ANO

53

ANO

 

PC stanice používané žáky v nepočítačových učebnách

16

23

NE

38

ANO

 

Celkový počet přípojek

200

300

ANO

300

ANO

 

Rychlost připojení k Internetu

768 kb/s

3x2048 kb/s

ANO

3x2048 kb/s

ANO

 

Zajišťované serverové služby

 

Data, www,pošta,
antispam,ftp,
DNS,DHCP,
PDC,aplikace

ANO

Data, www,pošta,
antispam,
ftp,DNS,DHCP,
PDC,aplikace

ANO

 

Výukový software

 

Sada SIPVZ 2001, titulyTerasoft

 

Sada SIPVZ 2005, titulyTerasoft,
tituly BSP Multimedia

ANO

 

Standardní pracovní prostředí žáka

 

MS Windows 98, Office 2000 a d.

 

MS Windows XP,
Office 2000 a d.

 ANO
 

Standardní pracovní prostředí pedagoga

 

MS Windows 98, Office 2000 a d.

 

MS Windows XP,
Office 2000 a d.

 ANO
 

Prezentační technika (dataprojektory):

9

15

NE

30

ANO

 


2. Hlavní úkoly a cíle ICT do roku 2008 ve výchově a vzdělávání na škole

Do konce školního roku 2007/2008 bude zajišťováno:

 • pro žáky a pedagogické pracovníky
  • možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používání textového editoru, grafického editoru, tabulkového kalkulátoru, webového prohlížeče, aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici všemi deseti prsty, klienta elektronické pošty a editoru webových stránek
  • možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat výukové programové vybavení ve výše uvedeném rozsahu
  • možnost tisku ze všech aplikací
  • možnost ukládání svých dat na přenosná média a diskový prostor na serverech v počítačové síti
  • schránky elektronické pošty přístupné pomocí protokolu POP3 a prostřednictvím webového rozhraní na školním serveru dostupné nepřetržitě 24hodin denně
  • prostor pro vystavení svých webových prezentací na webserverech školy
  • možnost dálkového přístupu k ICT službám poskytovaných školou
 • oblast hardware
  • dovybavení stávajících nepočítačových učeben:
   • přípojkami počítačové sítě
   • pracovními stanicemi PC
   • datovými projektory s příslušenstvím
  • obnova serverů
   • zvýšení výkonu
   • zvýšení stability
   • zabezpečení dat
  • rekonstrukce počítačové sítě
   • přechod na technologie spínaného Gigabitového Ethernetu
   • obnova síťových aktivních prvků
   • dodržení hvězdicové topologie
   • centralizace serverů 
 • oblast softvare
  • přednostní využívaní free software
  • zvýšení podílu využívání E-learnigové výuky
  • zavedení používání filtru nevyžádané pošty (antispam) na poštovních serverech školy
  • používání výkonného antivirového systému jak na úrovni souborového systému, tak na úrovni došlé a odesílané pošty
  • používání výukových a testovacích programů jako je například systém „Moodle“, „iq-testy“, atd...
  • používání veškerého programového vybavení v souladu s licenčními ujednáními
  • vylepšení stávajícího způsobu správy a zabezpečení pracovních stanic vytvořením jednoduchého systému uvádění stanic do původního stavu

 • naplnění ICT standardu pracovních stanic na učebnách a v kabinetech
 • zřízení datového skladu audiovizuálních učebních pomůcek pro jejich efektivní používání s využitím počítačové sítě
 • vzdálený přístup rodičů do informačního systému „Bakaláři“ (informace o prospěchu, elektronická třídní kniha, docházka atd.) 


Finanční krytí :

Vlastní zdroje a finanční zdroje z úspěšných projektů.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev