Gastrocentrum slavnostně otevřeno

Zobrazeno: 1565

Toto nové centrum vzniklo rekonstrukcí bývalé školní kuchyně a bude sloužit  pro praktickou výuku žáků oborů vzdělání "Hotelnictví", "Kuchař-číšník" a "Stravovací a ubytovací služby". Celkem se za týden vystřídá v těchto nových moderně zařízených prostorech více než 200 žáků. Rekonstrukce byla financována z prostředků kraje Vysočina a realizována firmou Stavointerier, s.r.o., Havlíčkův Brod. 

Pásku svorně přestřihli ředitel školy Mgr. Jiří Forman,  radní kraje Vysočina zodpovědná za oblast školství, mládeže a sportu RNDr. Marie  Kružíková a stavbyvedoucí firmy Stavointerier Havl. Brod  Radek Bříza. Slavnostního aktu se zúčastnili i další představitelé kraje Vysočina - Mgr. Miroslav Pech, PaedDr. Vladimír Zelený, Ing. Alena Vlachová, Miloslav  Šulc, Jitka Kafková a Olga Johanidesová. Přítomni byli rovněž nejvyšší představitelé města v čele se starostou Bc. Janem Teclem a místostarostou Ing. Čeňkem Jůzlem, dále pak vedení školy, členové školské rady, učitelé odborných předmětů, zástupci firem a médiií a další hosté.Po úvodních projevech a přestřižení pásky následovala detailní prohlídka celého gastronomického centra. Při této příležitosti předvedli žáci 2. ročníků pod vedením učitelek odborného výcviku Marie Čápové  a Ivany Lébrové všem přítomným přípravu  pochoutek v supermoderním konvektomatu.

 

 

   
   


 

                           Na závěr celé akce následoval závěrečný raut, který připravili žáci školy.
Další podrobnosti jsou k dispozici na :
http://www.kr-vysocina.cz/nove-kuchyne-se-dockali-studenti-stredni-skoly-v-havlickove-brode/d-4029528/p1=1013

         

V Havlíčkově Brodě dne 8. 9. 2010


Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev