Exkurze do okresního archivu

Zobrazeno: 1274

 
Během měsíce dubna naše třída C3.Č (stejně jako i ostatní třídy 3. ročníku učebních oborů) navštívila Okresní archiv Havlíčkův Brod. V průběhu exkurze jsme se od přednášejícího, pana ředitele PhDr. Ladislava Macka, dozvěděli mnoho zajímavých informací jak o funkci a možnostech archivu, tak i o historii Havlíčkova Brodu. Mohli jsme zde spatřit mnohé vzácné rukopisy, včetně originálních pečetí. Prohlédli jsme si i nejstarší knihy uložené v archivu či velký atlas pocházející z 18. století. Všechno bylo velmi zajímavé a poučné.
 

Miroslav Hyrš, třída C3.Č

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev