Čestné uznání Hospodářské komory pro naši školu

Zobrazeno: 1396

M. Straková, Mgr. Ludmila Kučírková a L. KrejčováČestné uznání HK ČR Při té příležitosti získala naše škola -  OA a ISŠ obchodu a služeb v Havlíčkově Brodě -  Čestné uznání Hospodářské komory České republiky za vysokou úroveň praktické přípravy v oborech cukrář - výroba a pekař. Uvedené Osvědčení nám otvírá cestu k většímu uplatnění na trhu práce v celé EU, a proto bychom chtěly tímto způsobem poděkovat všem pedagogům, ale především učitelům odborných předmětů a odborného výcviku - Kláře Šeredové, Vlastě Dolejší, Janě Pavlové,  Jaroslavě Zajíčkové, Mgr. Blance Jelínkové.
Za oceněné:  Miroslava Straková, Lucie Krejčová,  Kateřina Hoffingerová, Jana Breuerová

   

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev