Bezplatné zapůjčování učebnic

Zobrazeno: 1557

Na základě § 27 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), jsou žákům středních škol se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním a žákům sociálně potřebným zapůjčovány učebnice a učební texty bezplatně.

O bezplatné zapůjčení učebnic musí zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák písemně požádat.

Sociální potřebnost je nutné doložit oznámením (rozhodnutím) o pobírání dávky pomoci v hmotné nouzi vydané v daném roce sociálním odborem městského úřadu.

Žádost je nutno podat v kanceláři školy do konce srpna před začátkem školního roku.

 

Formulář žádosti je ke stažení zde ve formátu *.pdf (26kB)


O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev