Almanach ke stému výročí Obchodní akademie

Zobrazeno: 1850


A NYNÍ MALÁ OCHUTNÁVKA Z ALMANACHU...Prolog

Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě slaví v roce 2009 sto let svého trvání. O zřízení Městské jubilejní obchodní školy dvoutřídní rozhodlo obecní zastupitelstvo města na svém zasedání 19. prosince 1908, vyučování pak škola zahájila 20. září 1909 v bývalé kapli sv. Barbory. Nová budova v ulici U Trojice byla postavena v roce 1914 a škola v ní působila až do letošního roku.

Několikrát za dobu své existence změnila svůj název, ale za sto let se nezměnilo to podstatné: zůstala po celou dobu věrná svému původnímu účelu — zajišťovat obchodně-ekonomické vzdělání obyvatel havlíčkobrodského regionu.

Obchodní akademie vychovala několik tisíc absolventů, z nichž mnozí se stali vynikajícími odborníky, a to nejen v oblasti ekonomiky nebo účetnictví.

Tímto almanachem, jenž navazuje na almanach z roku 1969, vydaný u příležitosti šedesátého výročí školy, chceme vzdát hold všem našim předchůdcům — vedoucím pracovníkům, pedagogům i provozním zaměstnancům, kteří svou poctivou prací budovali dobré jméno školy.

A také chceme poděkovat našim absolventům — minulým, současným i budoucím — za důvěru v kvalitní vzdělání, které Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě vždy poskytovala, poskytuje nyní, a my věříme, že bude poskytovat i nadále.

Mgr. Jiří Forman,  ředitel školy

 


Co také zaznělo ze školních lavic

  • Myslím, ale nic nevím.
  • Ohlasová poezie — zabývá se jí Antonín Panenka; něco se napíše a podle ohlasů se buď pokračuje nebo se přestane.
  • Žák má říci, jakou zná dramatickou báchorku od Tyla. Učitelka se mu snaží pomoci: „Hlavní hrdina odchází do světa, aby získal peníze…“ Žák odpoví: „Honzíkova cesta.“
  • Otázka učitelky: „Co je ve větě podmět?“ Odpověď: „Přísudek.“
  • Být či nebýt, neboli žít správně či vlastně jak?
  • Vyslechnutý rozhovor: „Já bych chtěl, aby se prověrka psala, aspoň by se něco dělo.“ „To jo, ale musíš u toho myslet.“
  • Učitel: „Jak se nazývá člověk, který nevěří v Boha?“ Žák: „Nebožák.“
  • Známé divadlo doby národního obrození — Krameriovy noviny
  • Učitel: „Kdo vystoupil na horu Říp?“ Žák: „Ezop.“
  • Myslím, tady jsem.

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev