Adaptační kurz žáků oboru Stravovací a ubytovací služby - 2010

Zobrazeno: 1359

 

Dvoudenní adaptační kurz proběl ve dnech 6. a 7. září 2010 pro obor vzdělání Stravovací a ubytovací  služby v rámci projektu „Žijí a vzdělávají se s námi“. Díky úspěšnému projektu školy mohl kurz proběhnout novou netradiční formou spojenou s poznáváním nových možností trávení volného času.

Žáci  měli každý den specifický program spojený se vzájemným poznáváním, spoluprácí v kolektivu, soutěžením a aktivitami v přírodě. Velmi je nadchlo sportovní zápolení v bowlingu, aktivity se školní psycholožkou v areálu jihlavské ZOO, řešení jednoduchých otázek a testů (kvízů) přivítali i slavnostní stolování v restauraci hotelu Gustav Mahler Jihlava.

     

Díky pečlivé přípravě aktivit a zkušeností zúčastněných pedagogických pracovníků proběhl kurz v klidné atmosféře, ukázalo se, že všechny žáky lze získat pro aktivní trávení volného času i nové zážitkové seznamovací techniky. Kurz splnil svůj účel, byly navázány nové vztahy v třídním kolektivu.

Organizace kurzu byla velmi náročná, proto všem patří poděkování.

Děkujeme vedení školy, ředitelce PPP Mgr. E. Stloukalová, třídní učitelce Ing. H. Merclové, školní psycholožce Mgr. T. Lapešové, učitelkám odborného výcviku V. Vrublové a K. Šeredové.

 

Zpracovala: Mgr. Věra Sobotová, Ing. Eva Forgáčová

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev