Adaptační kurz žáků oboru Kuchařské práce - 2009

Zobrazeno: 1354


 
Aktivity:
 1. Sebereprezentace, techniky posilující sebepojetí, techniky startující pozitivní vztahy v kolektivu, zpětnovazební techniky 
 2. Hry v přírodě, poznávání okolí RS Ředkovec 
 3. Techniky zaměřené na spolupráci v kolektivu – příprava dramatizace
 4. Vlastní vystoupení po skupinách ( MÓDNÍ PŘEHLÍDKA)
 5. Protidrogová prevence, druhy závislostí, právní vědomí 
 6. Naše sny – zážitková technika – KOLÁŽ
 7. Zodpovědný vztah muž a žena
 8. Zhodnocení  
 9.   

Žáci se na kurzu cítili příjemně, líbilo se jim, že se blíže poznali, každý si našel kamaráda. Nejvíce žáky zaujala přednáška p. Trňáka „“O drogách“, příjemné zážitky měli z průběhu módní přehlídky.

     

 Žáci sdělovali své dojmy na závěr kurzu:

-         kurz by mohl trvat déle

-         bylo to moc pěkný

-         byla legrace a žádná nuda

-         prostě super

-         moc jsem si to užil

 Kurz by se neuskutečnil bez podpory vedení školy a snaze všech zainteresovaných. Všem patří poděkování.

                         

Krátké zhodnocení:

 Kurz splnil svůj účel, byly navázány nové vztahy mezi žáky. Ukázalo se, že lze získat žáky pro aktivní trávení volného času a že se dají nadchnout i pro zážitkové a seznamovací techniky.

Všichni ocenili připravený program, na kterém se podíleli nejen přednášející, ale i třídní učitelka, učitelé odborného výcviku, metodik prevence, výchovný poradce a školní psycholog.

 

Tento kurz byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.     

 Související informace:  http://www.oahshb.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009070801      

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev