Adaptační kurz pro třídu K1.P

Zobrazeno: 1378

 
Termín: 2. a 3. 9. 2009
 
Třída K1.P
 
Místo konání: Rekreační středisko Ředkovec
 
 
Doprava: Autobusem od budovy školy, pracoviště Kyjovská - sraz v 8:00 hod, odjezd v 8:15 hod. (návrat 3. 9. 2009 v 16:30 hod., místo dle požadavku žáků: vlakové nádraží, terminál, k budově školy).
 
Stručný program:                            
 
  1. den
        zážitkové techniky v kolektivu (Mgr. Eva Stloukalová),
        hry v přírodě, seznámení s provozem školy (třídní učitel, UOV,VP),
        spolupráce kolektivu - módní přehlídka, posezení u táboráku (v závislosti na počasí).
 
  1. den
-         protidrogová prevence, závislosti, drogy (p. Trňák, VP),
-         komunikace, sebepoznávání „Naše sny“ (MP, TU),
-         Odpovědný vztah muž – žena (Dr. Weberová),               
-         vyhodnocení a vyplnění výstupního dotazníku.
 
Žáci mají zajištěné stravování a ubytování.
Rekreační středisko umožňuje relaxaci sportovními aktivitami (stolní tenis, volejbal, klubovny, bazén, procházky po okolí).
 
Potřebné vybavení na kurz:
-         oblečení na sportovní a relaxační techniky, hygienické potřeby,
      sportovní obuv, přezutí, plavky, osobní věci,
-         zajímavé části oděvu na módní přehlídku, šátek, klobouk,
-         vhodné CD s hudbou, vlastní hudební nástroj,                     
-         staré časopisy, nůžky, šátek,
-         souhlas rodičů,
-           kartičku zdravotní pojišťovny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Souhlas rodičů (zákonných zástupců žáka):
 
Souhlasím, aby se můj syn/dcera ……………………………………………… zúčastnil/a dvoudenního adaptačního kurzu pod vedením třídního učitele, učitele odborného výcviku a výchovného poradce školy. Náklady spojené s kurzem (doprava, ubytování, stravování) budou hrazeny z projektu „Žijí a vzdělávají se s námi“, předpokládaný doplatek na žáka 200,- Kč. Zálohu bude vybírat třídní učitel před odjezdem na kurz.
 
Informace o lécích nebo jiných důležitých skutečnostech:
 
Číslo telefonu zákonného zástupce:                                        Podpis zákonného zástupce:
 
Dotazy směřujte na Mgr. Sobotovou – tel.: 728 019 247

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev