Adaptabilní školy - základní informace

Zobrazeno: 1403

   Dne 1. 12. 2005 uzavřela Obchodní akademie a Integrovaná střední škola obchodu a služeb (současná Obchodní akademie a Hotelová škola) Smlouvu o partnerství v rámci projektu Adaptabilní školy s krajem Vysočina, předkladatelem projektu. Tímto krokem byla potvrzena role školy jako partnera v uvedeném projektu.  Zde ke stažení leták ve formátu pdf.
 
Projekt Adaptabilní školy má dvě části:

1) Adaptabilní školy – počáteční vzdělávání (AŠPV)

2) Adaptabilní školy – další vzdělávání (AŠDV)

   Cílem části projektu zaměřeného na další vzdělávání je rozšíření vzdělávací nabídky pro dospělou populaci. V kraji Vysočina by mělo vzniknout při velkých školách 11 oborově orientovaných vzdělávacích středisek. Tato střediska by měla připravit v rámci projektu 22 vzdělávacích programů pro dospělé. Jedno ze zmíněných středisek vzniká také při Obchodní akademii a Hotelové škole, Bratříků 851, Havlíčkův Brod. V rámci projektu AŠDV zde byly k dnešnímu dni připraveny dva vzdělávací programy:

1/ Základy účetnictví – cílem kurzu je zvládnutí základů účetnictví včetně získání základních informací o navazujících ekonomických agendách (daňové, mzdové aj.)

2/ Profesionální asistentka – cílem je zvládnutí vedení administrativy s využitím prostředků VT

Pilotní ověření kurzu Prefesionální asistentka bylo zahájeno 24. října 2006. Leták k dispozici zde.  Nabídka je pro veřejnost zajímavá, protože na financování  nákladů kurz se podílí  ESF a tak cena je pro účastníky velmi atraktivní.


Cílem části projektu zaměřeného na počáteční vzdělávání je posílení zaměstnatelnosti žáků školy.

Do projektu byly zařazeny následující obory se vzděláním ukončeným výučním listem:

Kuchař, číšník- servírka, cukrář a pekař.

  
Specifické cíle  projektu jsou:

- Modernizace vzdělávacích programů na škole

- Vyšší prostupnost vzdělávací cesty

- Snížení počtu ohrožených skupin žáků

- Ucelenost nabídky vzdělávacích programů na škole

- Zvýšení klíčových kompetencí žáků i pedagogů

   Hlavním přínosem projektu pro žáky je realizace vzdělávání v 1. ročníku formou výuky společného základu, který je zaměřen na získání klíčových kompetencí profesní  skupiny oborů služeb. Zkvalitní se i školní poradenské služby v oblasti volby povolání.
  Výuka společného oborového základu bude uskutečněna pomocí úpravy učebních dokumentů školy pro vybrané obory. Smyslem úprav je snaha umožnit žákům seznámit se i se skupinou příbuzných oborů a zlepšit prostupnost oborů .

   Na způsobu přijímání žáků se nic nemění, v souladu s předpisy budou i nadále přijímáni ke studiu do oboru, který si vybrali.

Ing. Marie Mrázová
vedoucí realizačního týmu AŠPV
 
manažer AŠDV

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev