A zase ta příroda

Zobrazeno: 1338

 Dne 17. 5. 2010 naši školu navštívili pracovníci ze Střediska ekologické výchovy Ostrůvek z Velkého Meziříčí s programem „…A zase ta příroda,“ . Připravili ho v rámci projektu Semínka enviromentálního vzdělání pro Vysočinu a představili ho našim studentům 1. a 2. ročníků. Pomocí názorných výstavních panelů plných zajímavých fotografií a také díky osobitému výkladu Mgr. Vlastimila Káni zábavnou formou předali a doplnili informace o živočiších, krajině a neživé přírodě.
Ke konci programu každý ze studentů vyplnil připravený kvíz a odpověděl na otázky. Tento kvíz bude vyhodnocen a někteří z nás obdrží věcnou odměnu. Již se těšíme! 

 

Romana Kloudová, třída E1.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev