2. ročník soutěže Cesta do Evropského parlamentu

Zobrazeno: 1309


…..a na začátku byl úkol

Při práci se Spotřebitelským diářem 2007 jsme byli upozorněni na 2. ročník soutěže Cesta do EU II a odkázáni na www.generation-europe.cz ( instituce , která soutěž vypisuje).

Měli jsme možnost zpracovat jakékoli téma z pěti oblastí do podoby tiskové zprávy:

  • Životní prostředí
  • Člověk jako spotřebitel
  • Právo
  • Obec, lidé a paměť
  • Krajina

Jednalo se vlastně o úkol 1. kola soutěže. Z naší školy odcházelo 15 prací, převážně se spotřebitelskou a ekologickou tematikou. Pro většinu z nás to znamenalo jedničku za aktivitu.

Po krátkém čase byli dva studenti vyzváni tutory z Generation-Europe, aby své práce více rozšířili a dovedli dle určitých kritérií k jasnému formulování problému a návrhu na jeho vyřešení.

V poměrně krátké době jsme museli zvládnout zpracovat projekt, opravit připomínkovaná místa, jednat s dalšími organizacemi a institucemi. Bylo nutné dodržet časový harmonogram zpracování úkolu a odeslat jej v elektronické podobě k hodnocení.

…..až přišla pro nás potěšující e-mailová zpráva - oficiální blahopřání k úspěšnému zvládnutí soutěže a umístění mezi prvními deseti v republice.

Odměnou je pětidenní studijní cesta do Bruselu, které se samozřejmě zúčastníme a o jejím průběhu Vás budeme informovat.

Autoři vítězných soutěžních prací:

  1. Zuzana Kozlíková O2.
  2. Ondra Tomášek 2.B

Soutěžní práce druhého kola:


Prvotní práce – tiskové zprávy jsou uveřejněny na studentském portálu www.dvorek.eu
.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev